Emisní třídy kotlů
Zdroj fotografie: Lukáš Altman (Ossel.cz)

Emisní třídy kotlů: které kotle (ne)musíte vyměnit a dokdy

Emisní třídy kotlů udávají, nakolik je topné zařízení (ne)ekologické, potažmo kolik škodlivin jeho emise obsahují. Je to přitom stejné jako u emisních norem na automobily, resp. motory, takže platí, že čím vyšší třída, tím je k ovzduší šetrnější (a naopak). Aktuálně lze užívat pouze kotle ve 3., 4. nebo 5. emisní třídě, zatímco ty v 1. a 2. už jsou zakázány. To znamená, že lze klidně provozovat i kotle na tuhá paliva, stejně jako plynové a kondenzační, ovšem zdaleka ne všechny a ne napořád.

Jak zjistit emisní třídu kotle

Napsána je vždy na výrobním štítku topného zařízení (standardně bývá zezadu), event. v technické dokumentaci, a stejně tak vám ji sdělí výrobce. Ovšem pozor, správně se jedná o tzv. celkovou třídu kotle, nikoliv emisní. Aby byl do dané kategorie zařazen, musí splňovat buď hodnotu emisí dle nějaké třídy, nebo tzv. ekodesign, tedy sezónní účinnost (o té více níže) a nízkoemisní provoz. Do příslušné třídy je přitom kotel zařazen na základě měření množství emisí při jmenovitém výkonu 100 % a 30 %.

1. a 2. emisní třída + neurčená emisní třída

 • od podzimu 2024 bude zakázáno provozovat všechny kotle, které spadají do 1. a 2. emisní třídy
 • totéž platí pro kotle vyrobené před rokem 2000 (u těch ani není definována a nemají zmíněný štítek; stejná situace platí pro kotle, které si někdo vyrobil sám)
 • pro některé kotle 2. emisní třídy jsou dostupné přestavby, které je posunou do 3. emisní třídy, což obvykle vychází levněji než výměna za nový, ovšem za několik let se tomu možná stejně nevyhnete
 • kotle v 1. a 2. emisní třídě produkují nejvíce škodlivin, přičemž dokáží využít cca pouze 70 % paliva

3. emisní třída

 • aktuálně může být většina kotlů ve 3. emisní třídě v provozu bez omezení
 • ovšem od 1. září 2029 platí zákaz plynových a kondenzačních kotlů v ČR, ačkoliv spadají do 3. emisní třídy, protože chce EU přejít na ekologičtější zdroje vytápění a zbavit se závislosti na plynu

4. a 5. emisní třída

 • jedná se o nejekologičtější zdroje vytápění, o jejichž zákazu ani redukci zatím nikdo neuvažuje
 • palivo využívají s maximální efektivitou

Jaké kotle můžete i nadále užívat

Ačkoliv se vztahuje zákaz provozu zdrojů vytápění v 1. a 2. emisní třídě zejména na kotle na tuhá paliva, zdaleka to není pro tento způsob topení konečná. Existují totiž kotle na tuhá paliva i v 5. emisní třídě, takže i nadále můžete klidně topit dřevem, uhlím nebo peletami – jde pouze o to, aby docházelo k jejich opravdu efektivnímu spalování při co nejnižší, nejlépe pak nulové, produkci škodlivin (CO2). Jenom pozor, že příspěvek v rámci kotlíkových dotací zdaleka nelze čerpat na každý.

Velice oblíbené jsou také kombinované kotle, které dokáží spalovat více druhů paliva najednou, případně pouze jedno, takže to můžete lépe přizpůsobit na základě aktuálních cen. Oblíbené jsou např. kotle v 5. emisní třídě splňující ekodesign, které spalují uhlí i dřevo, stejně jako ty, v nichž můžete topit dřívím a peletami. Omezovat se přitom nemusíte ani ve způsobu přikládání, k dostání jsou totiž jak s ručním, tak automatickým a kombinovaným, takže lze vybírat dle preferencí.

S výměnou kotle pomohou dotace

Státní fond životního prostředí (SFŽP) přerozděluje dotace z Evropské unie, jejichž cílem je pomoci domácnostem s přechodem na ekologičtější způsob vytápění, a to konkrétně částkou až 180 000 Kč. Na nový kotel tak přispějí kotlíkové dotace, případně ho lze vyměnit v rámci programu Oprav dům po babičce, ale i Nová zelená úsporám nebo Nová zelená úsporám Light.

Sezónní účinnost vytápění nejméně 115 %

Od 1. září 2029 bude možné na trh uvádět pouze kotle, jejichž sezónní účinnost vytápění bude dosahovat nejméně 115 %, což v praxi znamená, že zůstanou de facto pouze ekologické zdroje jako tepelné čerpadlo a solární panely, stejně jako tzv. hybridní zdroje.

Jaký kotel splňuje sezónní účinnost nad 115 %

 • solární panely
 • solární hybrid (tj. kombinace jednoho nebo více solárních kolektorů, palivového nebo elektrického odporového kotle a hlavního regulátoru, který chod celého systému řídí)
 • tepelné čerpadlo
 • hybridní tepelné čerpadlo (tj. kombinace tepelného čerpadla a palivového kotle nebo elektrického odporového kotle a hlavního regulátoru, který chod celého systému řídí)
 • kotel na tuhá paliva (ať jde o dřevo, uhlí, pelety…) ve 4. a 5. emisní třídě

Jaký kotel NEsplňuje sezónní účinnost nad 115 %

 • kotel na tuhá paliva (zejména starý na uhlí a dřevo) v 1. a 2. emisní třídě
 • plynový kotel v 1., 2. a 3. emisní třídě
 • plynový kondenzační kotel v 1., 2. a 3. emisní třídě
Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.