Výmaz z insolvenčního rejstříku

Výmaz z insolvenčního rejstříku: vzor, kdy o něj můžete žádat a co obnáší

Osobní bankrot rozhodně není nic příjemného; na druhou stranu ale umožňuje dlužníkům „začít znovu“. Ano, nějakou dobu trvá, na konci jsou nicméně zbaveni všech závazků (tedy pokud splní nastavené podmínky). Na výmaz z insolvenčního rejstříku může přitom dojít za 3 až 5 let, a to buď automaticky rozhodnutím soudu, nebo o něj může dlužník za jistých okolností požádat sám. K tomu poslouží univerzální vzor; jenom pozor, že informace v rejstříku zůstanou ještě několik let poté, dříve je smazat nelze.

Jak dlouho trvá „úspěšná“ insolvence

V případě, že jste uznáni za dlužníka, má legislativa v tomto případě jasno a pobudete v databázi hned několik let, během nichž se musíte pokusit splatit maximum dluhů, a zároveň se „napravit“, abyste nebyli „hrozbou“ pro věřitele. Nejdříve je nutné úspěšně projít oddlužením, což můžete třemi způsoby:

  • za 3 roky, pakliže splatíte alespoň 60 % svých závazků
  • za 5 let, jestli uhradíte nejméně 30 % svých závazků, nebo
  • za 5 let, budete-li po celou dobu splácet částku stanovenou insolvenčním správcem

Jak vidí výmaz z registru zákon

Výmaz dlužníka z insolvenčního rejstříku upravuje § 425 Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků, dle Insolvenčního zákona 182/2006 Sb.

Kdy dojde k výmazu z insolvenčního rejstříku

Jestliže splníte stanovené podmínky a úspěšně projdete oddlužením, budete z insolvenčního rejstříku vymazáni automaticky za 5 let od skončení insolvenčního řízení (resp. od nabytí právní moci), a soud zároveň znepřístupní informace v insolvenčním rejstříku. Ve výsledku tak úvěrové společnosti, mobilní operátoři ani jiné subjekty už zápis neuvidí a budete pro ně opět klientem s „čistým štítem“.

Ovšem v případě, že jste se dostali do insolvenčního registru neprávem, nebo třeba bylo původní rozhodnutí zrušeno (vzato zpět), můžete o výmaz požádat předčasně sami, a jako dlužníci jste vedeni pouze po dobu soudního jednání. Takže bude-li jeho výsledkem, že podle § 142 Insolvenčního zákona 182/2006 Sb. do insolvence nevstupujete (třeba že je neoprávněná, návrh má nějaké vady apod.), tak:

  • soud vymaže zápis z insolvenčního rejstříku nejpozději do 15 dní od doručení žádosti
  • takovou žádost je však možné podat až po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí

Insolvencí můžete projít i dříve, ale…

Podle toho, jak vysoké jsou dluhy, a jaký majetek a finanční příjmy dlužník má, insolvenční správce nejčastěji stanovuje, že bude platit určitou částku, anebo splatí alespoň 30 % svých dluhů. Zejména u vysokých částek to mnohdy jinak nejde, ovšem u nižších v řádech desítek tisíc je možné doplatit 100 % dluhů včetně všech úroků a poplatků dříve než za 3 nebo 5 let, tedy klidně za rok (třeba i z přivýdělku k zaměstnání).

Následně může podat insolvenční správce návrh soudu k ukončení osobního bankrotu a úplnému oddlužení, potažmo veškeré dluhy uhradil „hříšník“. I když ale takto prokážete svou „uvědomělost“, v insolvenčním rejstříku zůstanete po dobu 5 let, přičemž o dřívější výmaz žádat nelze (pouze v případech dle § 142 Insolvenčního zákona 182/2006 Sb., jak je uvedeno výše; takové důvody ale v tomto případě využít nelze).

Jak požádat o výmaz z insolvenčního rejstříku (postup a vzor)

V případě, že máte nárok na dřívější vyškrtnutí z registru insolvencí (typicky z důvodů vypsaných výše), je vaší povinností zaslat insolvenčnímu soudu žádost o výmaz; sám to totiž v takovém případě neudělá. K tomu lze použít jednoduchý vzor, který je platný od roku 2023:

Žádost o výmaz z insolvenčního rejstříku

Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:

Vážení,

na základě rozhodnutí soudu ____________________________________ ze dne ______. ______. ____________
žádám o výmaz (vyškrtnutí) mé osoby, jejíž identifikační údaje uvádím výše, z insolvenčního rejstříku.

V _________________________________ dne ______. ______. ____________

Jméno a příjmení

_________________________________

Trvalé bydliště

_________________________________
_________________________________

_________________________________
podpis zaměstnance

Vzor (dokument) ke stažení:

Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.