Výpověď pojistné smlouvy – Word a PDF vzor ke stažení

Výpověď pojistné smlouvy (2023): vzor ke stažení a důležité info

Výpověď pojistné smlouvy můžete podat i bez udání důvodu kdykoliv v průběhu trvání smlouvy. Většinou se setkáte s 2měsíční lhůtou, která začíná platit od 1. dne následujícího měsíce, ale například povinné ručení lze vypovědět pouze z jasně daných důvodů. Univerzální vzor sepsaný níže však můžete použít k výpovědí jakékoliv pojistné smlouvy, neboť splňuje všechny zákonné podmínky.

Pozor na cenu nového pojištění a ztrátu „bonusů“

Ještě než pojistnou smlouvu vypovíte, dobře si rozmyslete, zda je to nejlepší řešení, a zkuste nejdříve kontaktovat současnou pojišťovnu, zda vám nenabídne lepší řešení. Za věrnost totiž řada z nich odměňuje slevami na produktech, což pociťují zejména lidé 40+ (záleží na typu pojištění, třeba u povinného ručení je to víceméně jedno, ale životní a úrazové pojištění může vycházet u nového poskytovatele o dost dráže).

Kdy je možné pojistnou smlouvu vypovědět

I když můžete spolupráci s pojišťovnou rozvázat de facto kdykoliv, platí jedno pravidlo, a sice že musíte zaslat výpověď pojistné smlouvy alespoň 6 týdnů před datem výročí (to znamená před dnem, do kdy byla sjednána). Pokud byste to nestihli, došlo by k jejímu automatickém prodloužení.

Výpověď pojistné smlouvy upravuje zákon

Pakliže vás zajímá více, upravujte výpověď pojistné smlouvy zákon číslo 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě, který se součástí nového občanského zákoníku 89/2012 Sb.

Výpověď pojistné smlouvy do 14 dní

Stejně jako při nakupování v e-shopu tu platí stejné pravidlo, a sice že můžete vypovědět pojistnou smlouvu uzavřenou na dálku (nejčastěji online na webových stránkách pojišťovny, případně v její mobilní aplikaci) do 14 dní od jejího uzavření. A to zcela bez udání důvodu.

Univerzální vzor výpovědi pojistné smlouvy

Ačkoliv můžete použít k ukončení závazku odpovídající dokument (např. k výpovědi povinného ručení přímo vzor pro vypovězení povinného ručení), vystačíte si ve většině případů také s univerzálním vzorem pro výpověď pojistné smlouvy. Je však důležité, aby obsahoval všechny zákonem dané náležitosti.

Jednoduchý vzor pro výpověď pojistné smlouvy

Výpověď pojistné smlouvy

Pojistitel (pojišťovna)
Pojišťovna:
se sídlem:
IČ:

a

Pojistník (pojištěný)
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefonní číslo:

Vážení,

v souladu s VPP (všeobecnými pojistnými podmínkami) tímto vypovídám pojistnou smlouvu číslo ___________________________________, a to k datu ______. ______. ____________.

V _________________________________ dne ______. ______. ____________

Jméno a příjmení

_________________________________

_________________________________
podpis pojistníka

Vzor (dokument) ke stažení:

Kdy pojistná smlouva končí

Nezapomeňte, že výpověď pojistné smlouvy začíná platit až od 1. dne následujícího měsíce, a lhůta bývají standardně dva měsíce (to si ověřte ve smlouvě). Do sekce „datum“ proto uveďte poslední den právě druhého měsíce; pokud si nejste jisti, napište místo toho „a to k nejbližšímu možnému datu“. Pojišťovna ho doplní a zašle vám potvrzení.

Univerzální vzor výpovědi pojistné smlouvy + odebrání souhlasu

Výpověď pojistné smlouvy

Pojistitel (pojišťovna)
Pojišťovna:
se sídlem:
IČ:

a

Pojistník (pojištěný)
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefonní číslo:

Vážení,

v souladu s VPP (všeobecnými pojistnými podmínkami) tímto vypovídám pojistnou smlouvu číslo ___________________________________, a to k datu ______. ______. ____________.

Zároveň si nepřeji být nadále kontaktován telefonicky, e-mailem ani jinou formou za účelem osobního jednání s pojistitelem a podle zákona číslo 101/2000 Sb. a zákona číslo 480/2004 Sb. odvolávám svůj dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

V _________________________________ dne ______. ______. ____________

Jméno a příjmení

_________________________________

_________________________________
podpis pojistníka

Vzor (dokument) ke stažení:

Ke stažení jsou i další vzory

Hledáte-li jiné vzory dokumentů a informace, podívejte se do naší právní sekce nebo přímo na výpovědi.

Jak výpověď pojistné smlouvy doručit

Dokument musí být vždy v písemné formě, jinak bude výpověď pojistné smlouvy neplatná. I když například řeknete pracovníkovi na pobočce „tak mi pošlete výpověď, končím“, nemůžete se spolehnout, že rozvázání smluvního vztahu opravdu proběhne, dokud v ruce nedržíte výpověď v listinné podobě.

  • osobně ji zaneste na jakoukoliv pobočku pojistitele (pojišťovny), nebo
  • ji zašlete na adresu pojišťovny, která je uvedena ve smlouvě (případně na webových stránkách)
Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.