Výpověď povinného ručení – Word a PDF vzor ke stažení

Výpověď povinného ručení (2023): vzor ke stažení zdarma a důležité info

Výpověď povinného ručení může být podána hned z několika důvodů, ovšem téměř nikdy „jenom tak“ (ukončit smlouvu kdykoliv v ČR umožňují pouze vybrané společnost). Dle nastalé situace můžete využít k vypovězení povinného ručení jeden ze vzorů níže. Stačí ho doplnit o informace a doručit pojišťovně, u níž máte produkt sjednaný. Nezapomeňte, že musí výpověď splňovat několik náležitostí.

Výpověď ke konci pojistného období (výročí)

Jedná se o tradiční způsob, který pojišťovny preferují, neboť mají klienta za běžných okolností „jistého“ do konce smlouvy. Povinné ručení je v tomto případě možné vypovědět tzv. k výročí, což je datum, do kdy je sjednána smlouva. Pozor, že musíte výpověď poslat nejpozději 6 týdnů před jejím koncem, jinak dojde k automatickému prodloužení. Povinné ručení je přitom vždy uzavíráno na 1 rok, a to bez ohledu, zda zvolíte platbu čtvrtletně, půlročně nebo ročně (najednou), tak si výročí pro výpověď pohlídejte.

Výpověď povinného ručení (pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla)

Pojistitel (pojišťovna)
Pojišťovna:
se sídlem:
IČ:

a

Pojistník (pojištěný)
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefonní číslo:

Vážení,

v souladu s VPP (všeobecnými pojistnými podmínkami) tímto vypovídám pojistnou smlouvu číslo ___________________________________ o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, a to k výročnímu dni jejího uzavření, tedy k datu ______. ______. ____________.

Zároveň vás žádám o zaslání potvrzení o době trvání a škodném průběhu pojištění na adresu:

Ulice a číslo popisné:
Obec a PSČ:

V _________________________________ dne ______. ______. ____________

Jméno a příjmení

_________________________________

_________________________________
podpis pojistníka

Vzor (dokument) ke stažení:

Výpověď pojistné smlouvy upravuje zákon

Pakliže vás zajímá více, upravujte výpověď pojistné smlouvy zákon číslo 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě, který se součástí nového občanského zákoníku 89/2012 Sb.

Výpověď povinného ručení do 30 dní kvůli změně ceny

Snad každá pojišťovna do smlouvy zahrnuje zmínku o tom, že může kdykoliv změnit cenu povinného ručení, přičemž tento krok pojištěnému z dostatečným předstihem oznámí. Vy jako klient s tím máte na druhou stranu možnost nesouhlasit a do 30 dní od obdržení rozhodnutí povinné ručení vypovědět. Pokud byste tuto lhůtu nevyužili / propásli, má se za to, že s úpravou ceny souhlasíte a smlouva nadále běží.

Výpověď povinného ručení (pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla)

Pojistitel (pojišťovna)
Pojišťovna:
se sídlem:
IČ:

a

Pojistník (pojištěný)
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefonní číslo:

Vážení,

v souladu s VPP (všeobecnými pojistnými podmínkami) tímto vypovídám pojistnou smlouvu číslo ___________________________________ o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla ve 30denní lhůtě z důvodu nesouhlasu se změnou ceny pojistného, a to k datu ______. ______. ____________.

Zároveň vás žádám o zaslání potvrzení o době trvání a škodném průběhu pojištění na adresu:

Ulice a číslo popisné:
Obec a PSČ:

V _________________________________ dne ______. ______. ____________

Jméno a příjmení

_________________________________

_________________________________
podpis pojistníka

Vzor (dokument) ke stažení:

Zbytek pojištění vám vrátí

V případě, že dojde k výpovědi povinného ručení dříve než v původně sjednané datum konce smlouvy, dopočítá pojišťovna zbývající (nevyčerpané) pojistné a zašle vám ho zpět.

Výpověď do 3 měsíců od pojistné události

Pakliže dojde k autonehodě (nebo má proběhnout plnění z jiného důvodu dle smlouvy) a pojišťovna vyplatí protistraně odškodné, můžete povinné ručení vypovědět do 3 měsíců ode dne, kdy k incidentu došlo. Někdo k tomu přistupuje třeba z důvodu, že po vyplacení už není pojištěn na dostatečnou částku (např. z maxima 10 milionů zbude pouze 1/2) a sjedná si proto povinné ručení znovu u jiné společnosti.

Výpověď povinného ručení (pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla)

Pojistitel (pojišťovna)
Pojišťovna:
se sídlem:
IČ:

a

Pojistník (pojištěný)
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefonní číslo:

Vážení,

v souladu s VPP (všeobecnými pojistnými podmínkami) tímto vypovídám pojistnou smlouvu číslo ___________________________________ o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla ve 3měsíční lhůtě od doby, kdy proběhla pojistná událost, a to k datu ______. ______. ____________.

Zároveň vás žádám o zaslání potvrzení o době trvání a škodném průběhu pojištění na adresu:

Ulice a číslo popisné:
Obec a PSČ:

V _________________________________ dne ______. ______. ____________

Jméno a příjmení

_________________________________

_________________________________
podpis pojistníka

Vzor (dokument) ke stažení:

Výpověď povinného ručení do 2 měsíců od sjednání

Funguje tu jakási „doba na rozmyšlenou“, během níž můžete povinné ručení vypovědět kdykoliv bez udání důvodu, přičemž na to máte 2měsíční lhůtu, která běží ode dne sjednání. Tento způsob využijete třeba v případě, že jste tři týdny od uzavření dostali lepší nabídku od jiné pojišťovny, nebo že si ho nakonec necháte napsat na někoho jiného, třeba na jednoho z rodičů.

Výpověď povinného ručení (pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla)

Pojistitel (pojišťovna)
Pojišťovna:
se sídlem:
IČ:

a

Pojistník (pojištěný)
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefonní číslo:

Vážení,

v souladu s VPP (všeobecnými pojistnými podmínkami) tímto vypovídám pojistnou smlouvu číslo ___________________________________ o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla ve 2měsíční lhůtě bez udání důvodu, a to k datu ______. ______. ____________.

Zároveň vás žádám o zaslání potvrzení o době trvání a škodném průběhu pojištění na adresu:

Ulice a číslo popisné:
Obec a PSČ:

V _________________________________ dne ______. ______. ____________

Jméno a příjmení

_________________________________

_________________________________
podpis pojistníka

Vzor (dokument) ke stažení:

Jak pojišťovny vrací přeplatky

Jakmile vám pojistitel dopočítá nevyčerpané pojistné, zašle vám ho na účet nebo poštovní poukázkou, takže si budete moci peníze vybrat v hotovosti na jakékoliv pobočce ČP.

Výpověď z důvodu prodeje auta/změny vlastníka (ihned)

Jde o jeden z nejčastějších důvodů, proč k předčasné výpovědi povinného ručení dochází. V takovém případě stačí pojišťovně doložit výpověď společně s kopií kupní smlouvy (slouží jako potvrzení, že auto nevlastníte vy), přičemž závazek končí právě dnem zaslání tohoto dokumentu.

Výpověď povinného ručení (pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla)

Pojistitel (pojišťovna)
Pojišťovna:
se sídlem:
IČ:

a

Pojistník (pojištěný)
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefonní číslo:

Vážení,

v souladu s VPP (všeobecnými pojistnými podmínkami) tímto ihned vypovídám pojistnou smlouvu číslo ___________________________________ o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla z důvodu prodeje předmětného vozidla, a to k datu ______. ______. ____________.

Zároveň vás žádám o zaslání potvrzení o době trvání a škodném průběhu pojištění na adresu:

Ulice a číslo popisné:
Obec a PSČ:

V _________________________________ dne ______. ______. ____________

Jméno a příjmení

_________________________________

_________________________________
podpis pojistníka

Vzor (dokument) ke stažení:

Výpověď kvůli vyřazení vozidla z evidence (ihned)

Když se rozhodnete, že chcete auto „odstavit“, ať dočasně nebo trvale, vyjde vám pojišťovna vstříc, resp. se jedná o jedná o zákonný důvod pro výpověď povinného ručení, který není v praxi nijak výjimečný. Důležité je, abyste pojišťovně zaslali záznam o vyřazení vozidla společně s výpovědí povinného ručení. Ta vám následně dopočítá zbylé pojistné (pokud bylo uhrazeno) a zašle vám ho zpět.

Výpověď povinného ručení (pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla)

Pojistitel (pojišťovna)
Pojišťovna:
se sídlem:
IČ:

a

Pojistník (pojištěný)
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefonní číslo:

Vážení,

v souladu s VPP (všeobecnými pojistnými podmínkami) tímto ihned vypovídám pojistnou smlouvu číslo ___________________________________ o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla z důvodu vyřazení předmětného vozidla z evidence, a to k datu ______. ______. ____________.

Zároveň vás žádám o zaslání potvrzení o době trvání a škodném průběhu pojištění na adresu:

Ulice a číslo popisné:
Obec a PSČ:

V _________________________________ dne ______. ______. ____________

Jméno a příjmení

_________________________________

_________________________________
podpis pojistníka

Vzor (dokument) ke stažení:

Ke stažení jsou i další vzory

Hledáte-li jiné vzory dokumentů a informace, podívejte se do naší právní sekce nebo přímo na výpovědi.

Výpověď povinného ručení dohodou (dle domluvy)

S tímto krokem se v praxi moc často nesetkáte, ačkoliv možný je. Pojišťovna obvykle trvá, abyste dokončili celé pojistné období, případně podali jiný druh výpovědi. K uznání však může dojít třeba v případě, že si dáte ke stejné pojišťovně jiné vozidlo (například nové), a to staré chcete darovat (např. členovi rodiny).

Výpověď povinného ručení (pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla)

Pojistitel (pojišťovna)
Pojišťovna:
se sídlem:
IČ:

a

Pojistník (pojištěný)
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefonní číslo:

Vážení,

dle vzájemné domluvy žádám o ukončení pojistné smlouvy číslo ___________________________________ o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, a to k datu ______. ______. ____________.

Zároveň vás žádám o zaslání potvrzení o době trvání a škodném průběhu pojištění na adresu:

Ulice a číslo popisné:
Obec a PSČ:

V _________________________________ dne ______. ______. ____________

Jméno a příjmení

_________________________________

_________________________________
podpis pojistníka

Za pojistitele
Jméno a příjmení

_________________________________

_________________________________
podpis odpovědné osoby a razítko

Vzor (dokument) ke stažení:

Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.