Průměrná mzda v ČR

Průměrná mzda v ČR: vše, co vás skutečně zajímá

Průměrná mzda v ČR zjednodušeně vyjadřuje, kolik si „každý“ zaměstnanec vydělá průměrně za období jednoho měsíce. Tento údaj sestavuje ČSÚ a do jisté míry ukazuje vyspělost národního hospodářství, ačkoliv je pro stovky tisíc de facto k ničemu. Do výpočtu jsou zahrnovány skupiny pracovníků s různě vysokými příjmy, takže i když samotná průměrná mzda v ČR roste, propast mezi chudými a bohatými zůstává stejná, ne-li větší. V každém kraji si přitom lidé vydělávají jinak.

Co je průměrná mzda

Průměrná mzda je údaj, který vyjadřuje, jakou částku si za jeden měsíc vydělá jeden zaměstnanec. Hlavní výpočet provádí ČSÚ v celorepublikovém měřítku, ukazuje však i průměrnou mzdu v krajích.

Rozdíl mezi nominální a reálnou průměrnou mzdou

Když většina lidí hledá, kolik si zaměstnanci v České republice průměrně vydělávají, hledají téměř vždy špatné číslo, respektive hledí na tzv. nominální mzdu. Mnohem důležitější je však mzda reálná, neboť o ekonomické situaci lidí nevypovídá to, kolik jim zaměstnavatel za jejich práci vyplácí, ale jakou mají peníze hodnotu v tržní ekonomice, tedy co si za ně mohou koupit:

 • nominální průměrná mzda vyjadřuje, kolik peněz dostávají zaměstnanci od svého zaměstnavatele
 • reálná průměrná mzda udává, jakou mají peníze vyplacené zaměstnavatelem hodnotu

Jednoduchý výpočet probíhá tak, že se od meziročního růstu nominální mzdy odečte růst spotřebitelských cen. Pokud tedy vzrostla průměrná nominální mzda např. o 6 % a spotřebitelské ceny o 3 %, pak vzrostla reálná mzda pouze o 3 %. V některých obdobích se může dokonce i propadnout.

Kolik je průměrná mzda v ČR 2022

Jelikož je možné tento údaj spočítat až po skončení roku, nemůže být prozatím průměrná mzda v ČR 2022 stanovena. Velmi pravděpodobně však oproti té současné opět poroste, upřesnění přitom poskytne Český statistický úřad až v roce 2023. V tuto chvíli tak platí pro rok 2022 pouze odhadovaná průměrná nominální hrubá měsíční mzda 40 135 Kč (údaj vychází z výpočtu ČSÚ ze 4. čtvrtletí 2021), která je platná jako celorepublikový průměr.

Jaká byla průměrná mzda v ČR 2021

Ačkoliv se jednalo o nejenom ekonomicky velmi těžké období, rostla v roce 2021 průměrná mzda v ČR poměrně rychlým tempem: dle ČSÚ o téměř 5 tisíc korun za rok a dosáhla 37 839 Kč v celorepublikovém průměru. Je však důležité brát v potaz, že se o dynamický růst zasloužila odvětví jako zdravotnictví, e-commerce (zejména on-line prodej zboží přes e-shopy), doprava a ve velké míře pak IT, po nichž v té době stoupla poptávka raketově. V jiných segmentech naopak docházelo pouze k minimálnímu růstu, stagnaci, či dokonce propadu.

Historický vývoj průměrné mzdy v ČR

[wptb id=3385]

Co se počítá do průměrného výdělku

Statistika zohledňuje vedle základního výdělku každého zaměstnance také řadu příplatků; některé jsou dány zákonem, jiné si firmy nastavují individuálně. Pro započítání do průměrného výdělku se musí jednat o mzdu (vyplácí soukromé firmy) či plat (vyplácí stát či státní podniky), což je dle zákona:

 • základní mzda / plat
 • příplatky (za přesčasy, noční, ztížené pracovní prostředí, víkendy či svátky)
 • odměny, prémie a bonusy (jednorázové i pravidelné)
 • doplatek do minimální a zaručené mzdy

Co do průměrného výdělku počítáno není

Řada společností dává svým zaměstnancům benefity, z nichž jsou opět některé – alespoň z části – dány zákonem, kdežto jiné si nastavují samy. Do průměrného výdělku je však započítat nelze, neboť se nejedná o odměnu za práci. Zpravidla se přitom jedná o:

 • příspěvky na stravování, dovolenou, dopravu, Vánoce apod.
 • náhrada mzdy / platu za dočasnou pracovní neschopnost
 • cestovní náhrady
 • výroční odměny (ať za výročí zaměstnance, tak firmy)
 • odměny za pracovní pohotovost
 • náhrady mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnavatele
 • odměny za přítomnost a nemarodění
 • odměny za pracovní jubileum (např. za 20 let ve firmě) atd.

Jaká je průměrná mzda v zahraničí

 • průměrná mzda Německo: 3 975 €, tj. 96 672 Kč
 • průměrná mzda Polsko: 5 748 Zlotých, tj. 30 286 Kč
 • průměrná mzda Rakousko: 2 182 €, tj. 53 119 Kč
 • průměrná mzda Slovensko: 1 261 €, tj. 30 693 Kč
 • průměrná mzda Itálie: 2 583 €, tj. 62 881 Kč
 • průměrná mzda Chorvatsko: 7 378 chorvatských kun, tj. 23 808 Kč
 • průměrná mzda Bulharsko: 3 300 bulharských lev, tj. 41 055 Kč

Odpovědi na časté otázky (FAQ)

Kdo sestavuje, jak vysoká je průměrná mzda?

O sběr informací se dlouhodobě stará Český statistický úřad, který je oficiálním orgánem správy ČR a řídí se zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě. Data vyhodnocuje na základě podkladů od firem, podle nichž přepočítává vyplacenou mzdu na počet obyvatel.

Je průměrná mzda stejná pro celou zemi?

ČSÚ zveřejňuje jak celorepublikovou průměrnou mzdu, tak průměrnou mzdu pro jednotlivé kraje. Například v roce 2021 dosáhl rozdíl mezi nejchudším a nejbohatším krajem zhruba 28 %.

Co vyjadřuje nominální průměrná mzda?

Nominální průměrná mzda udává, kolik peněz zaměstnavatelé vyplatí jednomu zaměstnanci (tedy kolik mu přijde na účet za odvedenou práci). Oproti reálné průměrné mzdě je vyšší vždy, kdy je inflace vyšší než 0 (v opačném případě by to bylo naopak).

Co vyjadřuje reálná průměrná mzda?

Reálná průměrná mzda ukazuje, jakou mají vyplacení peníze skutečnou hodnotu v tržní ekonomice, tedy co si za ně může spotřebitel koupit. Vypočítána je z nominální mzdy, od jejíhož růstu je odečtena inflace (růst spotřebitelských cen). Například: nominální mzda vzrostla o 6 % a inflace vyšla na 3 %, takže se reálná mzda zvýšila o 3 %.

Jaká je dle ČSÚ průměrná mzda v ČR pro rok 2022?

V roce 2022 vychází průměrná mzda na 40 135 Kč, což je údaj platný pro 1. čtvrtletí a vychází ze 4. čtvrtletí roku 2021.

Kolik je průměrná čistá mzda v roce 2022?

Za předpokladu, že nemáte jiné úlevy na daních než základní slevu na poplatníka, vychází čistá průměrná mzda v roce 2022 na 32 259 Kč.

Jaká byla dle ČSÚ průměrná mzda pro rok 2021?

V roce 2021 byla stanovena průměrná mzda na 37 839 Kč, která vychází z průměru všech čtyř čtvrtletí v roce 2021.

Na kolik vycházela průměrná čistá mzda v roce 2021?

Pakliže jste neměli jinou než základní slevu na dani, vycházela čistá průměrná mzda v roce 2021 na 30 561 Kč (vypočítáni z hrubé mzdy 37 839 korun).

Co je počítáno do průměrného výdělku?

Zpravidla jde o základní mzdu, příplatky za přesčasy, noční, víkendy, svátky, ztížené pracovní podmínky, nebo odměny a prémie, stejně jako doplatek do minimální a zaručené mzdy.

Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.