Věřitel

Věřitel je fyzická nebo právnická osoba (firma), která má ze závazkového právního vztahu nárok požadovat po dlužníkovi plnění. Ten má vůči němu pohledávku a nejčastěji se s ním setkáváme u úvěru, ale může jít také o jiné než finanční plnění. V případě, že dlužník svému závazku nedostojí, může věřitel zahájit vymáhání dluhu a žádat navíc i související vzniklé náklady.