Likvidita

Likvidita vyjadřuje, jak rychle dokáže běžný občan vybrat uloženou finanční hotovost (z běžného a spořícího účtu, stavebního spoření, termínovaného vkladu, ale třeba také z nemovitosti atp.). V případě firmy pak likvidita znamená, jak rychle dokáže přeměnit investice na hotové peníze, s nimiž může ihned disponovat. Nejvíce likvidní jsou zpravidla běžné a spořící účty, z nichž lze provést okamžitý výběr hotovosti a využít ji.