Zaručená mzda 2022

Zaručená mzda 2022: kolik si nejméně vyděláte dle profese

Zaručená mzda dává zaměstnanci jistotu, že mu bude na základě jeho kvalifikace vyplácena určitá částka za hodinu práce, případně měsíčně (pracuje-li na HPP). Každým rokem přitom dochází k jejímu navyšování s cílem alespoň částečně dorovnat rostoucí ceny a životní náklady; zatím však nedostatečně. Platí přitom, že zaručená mzda 2022 může být vyšší než minimální, a pokud by na ni zaměstnanec neměl dosáhnout, musí mu ji firma dorovnat. Nastavené částky jsou však velmi nízké, a to nejenom pro VŠ vzdělané lidi.

Co je zaručená mzda (definice)

Dle zákonu se jedná o nejnižší přípustnou částku, jakou musí zaměstnavatel za hodinu práce či měsíčně (při úvazku na HPP) zaměstnanci vyplácet na základě jeho kvalifikace a vzdělání, přičemž je zohledněna i náročnost pozice. Základní právní úpravu u nás stanovuje zákoník práce, konkrétně § 112 o zaručené mzdě zákona č. 262/2006 Sb., a nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o nejnižší úrovní zaručené mzdy. K určení její výše přitom zákon využívá členění profesí do 8 tzv. pracovních skupin, z nichž má každá jinou zaručenou mzdu.

Zaručená mzda není stejná jako minimální!

Zatímco minimální mzda je nejnižší přípustná částka, jakou může zaměstnavatel vyplácet „komukoliv“, zaručená mzda dává určitým profesím jistotu, že si vydělají více než právě minimální mzdu.

Jaká je zaručená mzda 2022: vzrostla až o 5,2 %

Odměna vyplácená za hodinu práce i za celý měsíc je vždy v hrubém, v čistém vychází každému jinak podle slev na daních; zákon přitom v základu počítá u HPP se 40hodinovým týdenním úvazkem a stále platí, že nejnižší zaručená mzda 2022 se rovná výši minimální. Ke zvyšování přitom dochází ze strany MPSV vždy od začátku následujícího roku, přičemž si zaměstnanci v roce 2022 polepšili o 1 000 až 2 000 Kč při plném úvazku, a kdo pracuje za „hodinovku“, tak o 5,90 až 11,80 Kč:

Pracovní skupinaMin. hodinová mzdaMin. odměna za měsíc
1.96,40 Kč16 200 Kč
2.106,50 Kč17 900 Kč
3.117,50 Kč19 700 Kč
4.129,80 Kč21 800 Kč
5.143,30 Kč24 100 Kč
6.158,20 Kč26 600 Kč
7.174,70 Kč29 400 Kč
8.192,80 Kč32 400 Kč

Pakliže zaměstnavatel nabízí kratší pracovní dobu (obvykle ji jako benefit zkrátí na 37,5 …ale možné jsou i jinak dlouhé úvazky), musí zaměstnanci na hlavní pracovní poměr vyplácet stejnou výši měsíční mzdy jako v případě 40hodinového úvazku / týden. Úměrně tomu pak musí být navýšena také hodinová sazba, za níž dělají brigádníci (na DPP, DPČ…):

Pracovní skupinaHodinová sazba při úvazku 38,75 hodin / týdenHodinová sazba při úvazku 37,5 hodin / týden
1.99,51 Kč102,83 Kč
2.109,94 Kč113,60 Kč
3.121,29 Kč125,33 Kč
4.133,99 Kč138,45 Kč
5.147,92 Kč152,85 Kč
6.163,30 Kč168,75 Kč
7.180,34 Kč186,35 Kč
8.199,02 Kč205,65 Kč

V případě, že je zaměstnanec na zkrácený úvazek (a nepracuje tedy za hodinovou sazbu), náleží mu pevná částka, jejíž výše je úměrně snížena oproti základní pracovní době. Třeba když je ve firmě standardem 40hodinový týden a budete pracovat na poloviční úvazek (tedy 20 hodin týdně), musí dostávat 1/2 z minimální zaručené mzdy.

Na kolik vychází čistá zaručená mzda 2022

Vzhledem k tomu, že může mít každý zaměstnanec jiné slevy na daních (za manželku, děti, penzijní připojištění…), nelze tuto částku přesně stanovit pro všechny. Pokud ale budeme počítat pouze se základním výdělkem bez „úlev“, vychází minimální čistá zaručená mzda v roce 2022 na 14 418 až 26 546 Kč / měsíc (pouze u HPP), což je o tisícovku až dvě více než roku 2021. U brigádníků odměňovaných hodinovou sazbou to dělá 84 až 170 korun čistého (také bez jakýchkoliv slev), tedy o 4 až 10 korun více ve srovnání s loňskem.

Kdo má nárok na minimální zaručenou mzdu

Dle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR náleží zaručená mzda každému zaměstnanci v pracovním poměru (HPP) či právním vztahu, který je založen na dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP / DPČ), a zároveň nebyla v kolektivní smlouvě (standardně přes odbory společnosti) sjednána vyšší zaručená mzda. Nerozlišuje se přitom, zdali byl zaměstnanec přijat na dobu určitou či neurčitou, odměna náleží vždy stejná. Jiné podmínky se pak vztahují na pracovníky pobírající plat (typicky státní zaměstnanci), ti jsou nejenom rozděleni do pracovních skupin, ale také do 16 platových tříd.

Kdy je nutný doplatek do výše minimální zaručené mzdy

Nastane-li situace, kdy si zaměstnanec nebude moci odpracovat základní pracovní dobu (třeba že pro něj aktuálně není dostatek práce, která by jej dostatečně vytížila), musí mu zaměstnavatel i přesto zaručenou mzdu / plat vyplatit v plné výši. Třeba když tlumočník na HPP spadající do 4. pracovní skupiny nedostane od své firmy dostatek zakázek a odpracuje jen 30 hodin ze smluvených 40, má nárok na doplacení do výše zaručené mzdy.

Zaručená mzda vám přitom náleží za základní pracovní dobu (např. 40 hodin / týden) a zaměstnavatel vám nemůže nařídit práci „po směně“ (a to ani přes víkend a ve svátek, pokud je standardní porvoz od pondělí do pátku), aby chybějící hodiny vykompenzoval. Zákon totiž jasně říká, že do zaručené mzdy nelze započítávat:

  • práci přesčas
  • příplatky za svátek a noční
  • příplatky za práci ve ztíženém prostředí
  • náhradu mzdy a odstupné
  • cestovní náhrady (diety)
  • odměnu za pracovní pohotovost

Zaručená mzda 2022 zdaleka nedosahuje na průměrnou

Stejně jako v případě minimální mzdy 2022, i ta zaručená má lidem alespoň z části kompenzovat stoupající životní náklady. Zatím však nedostatečně, neboť vůbec nereflektuje výrazné zdražování; jinými slovy roste pomaleji než spotřebitelské ceny a inflace. Dosahuje přitom pouze na 40,4 % průměrné mzdy, která jenom v roce 2021 stoupla o téměř 5 000 Kč, a to zejména díky soukromému sektoru. A nevyrovná se jí dokonce ani zaručená mzda 2022 z nejvyšší pracovní skupiny, kde vychází na 32 400 korun.

Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.