Zálohy OSVČ 2022

Zálohy OSVČ 2022: sociální, zdravotní, paušální

Zálohy OSVČ v roce 2022 celkem výrazně stouply, v důsledku čehož zaplatí oproti předchozímu roku o téměř 500 korun více, mají-li podnikání jako hlavní činnost. Méně však zbude i při té vedlejší, a zvyšování se nevyhnulo ani živnostníkům, kteří přešli na tzv. paušální daň. I přes ekonomické dopady kvůli koronaviru covid-19 se dle ČSÚ národnímu hospodářství dařilo a stoupla tak průměrná mzda, od níž se zálohy OSVČ 2022 odvíjí.

Minimální zálohy OSVČ 2022 na sociální pojištění (hlavní činnost)

Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ 2022 při hlavní činnosti vychází na 2 841 Kč a jedná se tak o zvýšení o 253 korun oproti předchozímu roku a zároveň o největší zdražení od roku 2015. ČSSZ tím chce zřejmě dohnat kompenzace, které musela vydávat v souvislosti s koronavirem covid-19. O něco více pak zaplatí i OSVČ s nadstandardními příjmy, zvýšeny totiž nebyly pouze minimální zálohy, ale odvody obecně.

Minimální výše záloh: 2 841 Kč / měsíc

U hlavní činnosti vychází v roce 2022 minimální zálohy OSVČ na sociální pojištění na 2 841 Kč.

Výpočet je přitom založen na průměrné mzdě, k níž ČSSZ dojde tak, že všeobecný vyměřovací základ 36 119 Kč vynásobí tzv. přepočítavacím koeficientem 1,0773, aby dostala částku 38 911 Kč, z níž určí minimální vyměřovací základ. Ten vychází na 1/4 z průměrné mzdy, takže 38 911 / 4 = 9 728 Kč, a slouží dále k vypočítání minimální zálohy na sociální pojištění, která vychází na 29,2 % z min. vyměřovacího základu, tedy 9 728 x 29,2 % vychází na 2 841 Kč (zaokrouhluje se na celé koruny nahoru).

Minimální zálohy OSVČ 2022 na sociální pojištění (vedlejší činnost)

V případě, že máte podnikání pouze jako vedlejší činnost (při zaměstnání, studiu, mateřské dovolené, důchodu…), nemusíte zálohy na sociální pojištění platit, dokud nepřesáhnete roční příjem 93 387 Kč. Tuto hranici vypočítává ČSSZ jako 2,4násobek průměrné mzdy, tedy 38 911 x 2,4, z čehož dostane číslo 93 3867 (zaokrouhleno na koruny nahoru).

Minimální výše záloh: 0 nebo 1 137 Kč / měsíc

U vedlejší činnosti vychází v roce 2022 minimální zálohy OSVČ na sociální pojištění na 0 Kč, dokud nepřesáhne roční příjem 93 387 Kč. Následně jsou minimální zálohy 1 137 Kč.

Pokud ovšem podnikatel tuto částku překročí, bude muset v roce 2022 odvádět alespoň minimální zálohy na sociální pojištění, které vychází na 1 137 Kč a jsou stanoveny jako 29,2 % ze základu pro výpočet. Ten je počítán jako 1/10 z průměrné mzdy v ČR, takže 38 911 / 10, z čehož vyplývá základ 3 892 korun. Minimální zálohu pro OSVČ na vedlejší činnost tak v roce 2022 stanovuje ČSSZ jako 3 892 x 29,2 % = 1 137 Kč.

Minimální zálohy OSVČ 2022 na zdravotní pojištění (hlavní činnost)

Minimální zálohy na zdravotní pojištění 2022 OSVČ při hlavní činnosti vychází na 2 627 Kč, takže podnikatelé zaplatí o 234 korun více než v roce předchozím a jedná se rovněž o největší zvýšení od roku 2015. Zřejmě i v tomto případě si chce VZP vykompenzovat zvýšené náklady na zdravotní péči v „corona roku“. O něco více pak rovněž zaplatí podnikatelé s nadstandardními příjmy.

Minimální výše záloh: 2 627 Kč / měsíc

U hlavní činnosti vychází v roce 2022 minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění na 2 627 Kč.

Výpočet je v tomto případě o něco jednodušší než u sociální pojištění: minimálním vyměřovacím základem je totiž 12násobek 50 % průměrné měsíční mzdy (nebo také jednoduše 6násobek „celé“ průměrné mzdy), tedy 38 911 / 2 vychází na 19 455,50 Kč (po zaokrouhlení na koruny nahoru to je 19 456 Kč). Zdravotní pojišťovna pak z této částky požaduje na minimálních zálohách OSVČ 13,5 %, takže 19 456 x 13,5 % je = 2 626,56 korun (po zaokrouhlení tedy 2 627 Kč).

Minimální zálohy OSVČ 2022 na zdravotní pojištění (vedlejší činnost)

Pakliže podnikáte na vedlejší činnost (při zaměstnání, studiu, v důchodu…), nemusíte hradit minimální zálohy na zdravotní pojištění; neznamená to však, že neplatíte nic. Odvody v tomto případě vychází ze skutečného vyměřovacího základu (nikoliv z minimálního, jako u hlavní činnosti), z něhož opět vezmete 12násobek 50 % měsíčního výdělku. Pokud si tedy vyděláte například 10 000 Kč za měsíc, bude pro zdravotní pojišťovnu vyměřovacím základem 5 tisíc korun, které vynásobí 13,5 % = 375 Kč.

Minimální výše záloh: každému jinak

U vedlejší činnosti nemusí OSVČ v roce 2022 hradit „pevné“ minimální zálohy na zdravotní pojištění; jsou totiž vypočítány ze skutečných příjmů (resp. z vyměřovacího základu).

Paušální daň OSVČ 2022

Paušální daň OSVČ vychází v roce 2022 na 5 994 Kč, což znamená oproti předchozímu roku navýšení o 525 korun (zvýšeny totiž byly minimální zálohy na sociální i zdravotní pojištění, což se v téměř stejné výši promítlo také v tomto případě). I přesto ale zůstává „pevné placení“ pro podnikatele výhodnější, pakliže vydělávají 417 000 Kč / rok nebo více (do této částky odvedete méně na minimálních zálohách). Paušální daň 2022 pro OSVČ se skládá z:

  • sociální pojištění: 3 267 Kč
  • zdravotní pojištění: 2 627 Kč
  • daň z příjmů fyzických osob: 100 Kč

Výpočet je přitom téměř stejný jako u sociálního a zdravotního pojištění: finanční úřad vychází z průměrné mzdy 38 911 Kč, z níž zdravotní pojišťovna stanoví minimální vyměřovací základ jako 12násobek 50 % průměrné měsíční mzdy, a to je 19 455 korun. Z této částky pak OSVČ v roce 2022 zaplatí v rámci paušální daně 13,5 %, což po zaokrouhlení vychází právě na 2 627 Kč (tedy stejně jako v případě minimální zálohy na zdravotní pojištění).

Minimální výše paušální daně: 5 994 Kč / měsíc

Kdo se jako OSVČ rozhodne pro paušální daň, bude za ni v roce 2022 platit 5 994 Kč až do výše příjmů 1 milion korun / rok, a zároveň nesmí být plátcem DPH.

Menší rozdíl je u sociálního pojištění, u něhož finanční úřad, potažmo ČSSZ, vychází v případě paušální daně OSVČ 2022 sice také z minimálního vyměřovacího základu, ale navýšeného o 15 %. I tady je tedy pro stanovení použita průměrná mzda 2022 ve výši 38 911 Kč, z níž vychází min. vyměřovací základ jako 1/4 na 9 728 korun. Z něj pak činí minimální záloha na sociální pojištění standardně 29,2 %, tedy 2 841 Kč, a tato částka je v paušálním režimu ještě navýšena o 15 %, celkem tedy na 3 267 korun.

Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.