Žádost o výmaz z registru dlužníků

Žádost o výmaz z registrů dlužníků: vzor, podrobný postup a další informace

Nechcete-li čekat na uplynutí lhůty, po níž dojde k vymazání zápisu z registru dlužníků, můžete o něj sami požádat předčasně. Postup je poměrně jednoduchý a celý spočívá v odebrání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jakmile to uděláte, musí společnost, která vás do registru nahlásila, tento záznam stáhnout; v opačném případě to může udělat provozovatel daného registru, anebo úřad.

Jaké hlavní registry vás zajímají

 • CRÚ (Centrální registru úvěrů), který je provozován ČNB; obsahuje záznamy o nesplacených závazcích ekonomických subjektů, přičemž jde o jednu z největších databází u nás. Data přitom čerpá také z registrů Evropské unie, Spojených států a dalších.
 • SOLUS (Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům) sdružuje desítky významných společností z trhu financí, energetiky (dodavatele energií) a telekomunikací (mobilní operátory).
 • BRKI (Bankovní registr klientských informací) slouží zejména bankám, které mezi sebou sdílí informace o úvěrových produktech a nepovolených debetních zůstatcích ne běžných účtech.
 • NRKI (Nebankovní registr klientských informací) je obdoba BRKI, akorát ho využívají nebankovní společnosti. A to nejenom ty, které poskytují klasické půjčky, ale i leasingy, splátkový prodej, kreditní karty apod.

Kdy dojde k výmazu záznamu z registru

K odstranění informací o nezaplacených závazcích dojde automaticky po uplynutí lhůty, kterou má každý registr jinak dlouhou. Nedochází k tomu tedy hned po jejich úhradě:

 • Solus maže záznamy o nezaplacené půjčce po dobu 3 let, a pohledávky vůči telekomunikačním společnostem či distributorům energie uchovává 1 rok
 • BRKI si ponechává informace o nezaplacených úvěrových splátkách bankovních půjček, úrocích a poplatcích až 4 roky
 • NRKI si zase uchovává tyto informace o nebankovních úvěrových produktech rovněž po dobu 4 let

Někdy se ovšem stane, že negativní zápis vymazán není, a to třeba z důvodu, že společnost, vůči níž jste měli dříve dluh, nenahlásila jeho 100% vyrovnání. V takovém momentě můžete o výmaz z registru dlužníků požádat sami (nejdříve využijte první postup, teprve poté až druhý).

Co když nevíte, kdo vás do registru nahlásil

Pakliže jste se v minulosti dostali do tíživé finanční situace a nezvládli kvůli tomu splácet vícero závazků, snadno se v záplavě upomínek ztratíte. V takovém případě stačí požádat o výpis z registrů dlužníků, z něhož vyčtete, vůči které společnosti máte závazek, a které ho tedy máte splatit. Co to obnáší a kdo pro vás informace získá se se dozvíte v postupu jak zjistit, jestli jste v registru dlužníků.

Postup, jak požádat o výmaz z registru dlužníků

Aby bylo vaší žádosti vyhověno, musíte se zejména zbavit dluhu vůči společnosti, která vás nahlásila. Jakmile bude vše vyrovnáno, stačí jí odebrat souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž také ztratí právo vás v databází dlužníků nechávat. Postup je takovýto:

 • doplatit 100 % dlužné částky, a to včetně úroků, smluvních pokut a jiných poplatků (i těch, které vznikly vymáháním inkasní společností)
 • vypovězte smlouvu (o úvěr, dodávce energií apod., zkrátka tu, na jejímž základě jste měli něco platit a podle níž vám také vznikl dluh)
 • následně si od daného věřitele vyžádat písemné potvrzení o bezdlužnosti
 • pomocí vzoru odvolejte souhlas se zpracováním osobních údajů a požádejte o jejich smazání ze všech databází, jimž je společnost poskytla

Ta musí následně smazat údaje nejenom „u sebe“ v interním systému, ale také je vyjmout z registrů dlužníků, do nichž je nahlásila. V případě, že to neudělá, můžete ještě žádost odeslat přímo provozovateli daného registru (více níže), nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sjedná nápravu, potažmo nařídí dané firmě data odstranit, případně to udělá sám.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Vážení,

na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti:

Název firmy:
Sídlo společnosti:
IČO:

Současně žádám, aby uvedená společnost ani třetí strany, jimž (pokud) byly osobní údaje předány, už nadále mé osobní údaje nezpracovávaly, a aby tyto údaje nevratně vymazaly (nebo jinak odstranily) ze všech svých databází. Zároveň žádám o potvrzení přijetí mé žádosti a potvrzení, že k výmazu mých osobních údajů došlo.

V _________________________________ dne ______. ______. ____________

Jméno a příjmení

_________________________________

Trvalé bydliště

_________________________________
_________________________________

_________________________________
podpis

Vzor (dokument) ke stažení:

Požádejte o výmaz přímo registr

(pouze, pokud to neudělala společnost na základě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů)

Jakmile splníte všechny kroky uvedené výše a k vymazání nedojde ani po 14 dnech od doručení žádosti, obraťte se přímo na provozovatele příslušného registru a přiložte mu potvrzení o výpovědi smlouvy a bezdlužnosti vůči dané společnosti. Ve všech případech poslouží obecný vzor:

Žádost o výmaz z registru

Vážení,

na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsem odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti:

Název firmy:
Sídlo společnosti:
IČO:

…a současně ji požádal, aby přestala mé osobní údaje zpracovávat a nevratně je vymazala (nebo jinak odstranila) ze všech svých databází, a zároveň je stáhla z databází všech třetích stran, pakliže jim je poskytla.

Přikládám také potvrzení o bezdlužnosti vůči uvedené firmě, a že vůči ní nemám žádný smluvní závazek.

Pakliže uvedená společnost dosud neodstranila mé osobní údaje z vašeho registru, žádám vás o to já v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zároveň žádám o potvrzení přijetí mé žádosti a potvrzení, že došlo k výmazu mých osobních údajů z registru _________________________________, který je provozován společností:

Název firmy:
Sídlo společnosti:
IČO:

V _________________________________ dne ______. ______. ____________

Jméno a příjmení

_________________________________

Trvalé bydliště

_________________________________
_________________________________

_________________________________
podpis

Vzor (dokument) ke stažení:

Odpovědi na časté otázky

Z jakých registrů a kdy mohu být vymazán/a?

Negativní zápis může být v případě půjček vytvořen v BRKI nebo NRKI, a stejně jak v Solusu, do něhož vás ale mohou nahlásit také mobilní operátoři nebo dodavatelé energií.

Jak požádat o vymazání z registrů dlužníků?

K výmazu z registru dlužníků stačí odebrat souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti, která vás do databáze jako dlužníka zanesla. Druhou možností je požádat přímo samotný registr. Musí tomu však předcházet 100% doplacení dluhu, a to včetně všech úroků a poplatků.

Jak dlouho trvá výmaz z registrů dlužníků?

Aby došlo k co největší ochraně budoucích věřitelů, zůstávají negativní záznamy v registrech po 4 roky, pakliže jde o BRKI a NRKI, a v případě Solusu po dobu 3 let, jedná-li o nezaplacené splátky úvěrů, zatímco u neuhrazených služeb za telekomunikace nebo dodávky energií je to pouze 1 rok.

Mohu z registru požádat o dřívější výmaz?

Možné to není, záznamy zůstávají v registrech dlužníků nejméně po uvedenou dobu. Teprve v momentě, kdy nedojde po jejím uplynutí k jejich automatickému vymazání, můžete o to požádat sami.

Je možný výmaz z registru dlužníků po insolvenci?

Pokud úspěšně projdete osobním bankrotem a soud vás nakonec oddluží, budete vedeni v insolvenčním rejstříku ještě dalších 5 let a o dřívější výmaz požádat nelze. Jakmile tato lhůta uplyne, dojde k automatickému výmazu z registru dlužníků, potažmo soud údaje v insolvenčním rejstříku znepřístupní.

Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.