Výpověď ve zkušební době – Word a PDF vzor ke stažení

Výpověď ve zkušební době (2023): jak má vypadat vzor a co je dobré vědět

Výpověď ve zkušební době, resp. zrušení pracovního poměru ve zkušební době, jak se dokument správně jmenuje, můžete podat kdykoliv před uplynutím „zkušebky“. A to klidně ze dne na den i bez udání důvodu, takže budete ihned volní, aniž by po vás zaměstnavatel mohl vyžadovat další docházku. Vzor pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí mít ovšem několik vlastností. Jedině tak bude platný.

Ukončení musí být vždy písemné, jinak neplatí

Nikdy se nespoléhejte na ústní dohody, protistrana je může snadno popřít, a navíc jsou v tomto případě zcela neplatné. Zákon je totiž nepovoluje a jasně říká, že ukončení pracovního poměru ve zkušební době musí být písemné. Vždy proto zašlete vyplněný vzor „výpovědi“ s předstihem, případně si nechte od pověřené osoby zaměstnavatele podepsat, že ji převzal (přímo podpisem vzoru). Mimochodem, po uplynutí zkušební doby lze pracovní poměr ukončit i dohodou.

Důvod pro konec ve „zkušebce“ být nemusí

Zatímco v případě pracovní smlouvy po uplynutí zkušební doby udává zákon, za jakých okolností může být rozvázána, během ní nemusí ani jedna ze stran důvody sdělovat. Pracovní poměr tedy lze zrušit jednostranně (nebo ukončit), aniž byste vy nebo zaměstnavatel v dokumentu uváděli, proč k tomu došlo. Některé firmy sice provádí výstupní pohovor, není ale povinný a neslouží jako náhrada za listinné ukončení.

Ke stažení jsou i další vzory

Hledáte-li jiné vzory dokumentů a informace, podívejte se do naší právní sekce nebo přímo na výpovědi, které jsou rovněž doplněny o vzory zdarma.

Mimochodem nezapomeňte, že půjčka ve zkušební době nedává tolik možností, jako když tato lhůta uplyne. Obvykle je totiž možné získat jenom nižší částky, a to ještě hodně záleží na situaci – poměrně jisté jsou pak vyšší úroky, jelikož to je zkrátka jisté riziko. Pokud tedy nepotřebujete peníze teď hned, bývá lepší počkat a posléze žádat o půjčku, jaká vám bude skutečně vyhovovat.

Kdy pracovní poměr zanikne: 2 možnosti

Také v tomto směru legislativa říká, že je pracovní poměr ve zkušební době ukončen 1) dnem doručení výpovědi (potažmo dokumentu nazvaného „zrušení pracovního poměru ve zkušební době“). Pokud ho tedy zaměstnavateli předáte, dojde k ukončení ihned, případně ze dne na den. Existuje však i druhá možnost, kdy dojde ke zrušení pracovního poměru 2) datem, které stanovíte ve „výpovědi“. Současně platí:

  • k ukončení nemůže dojít v prvních 14 dnech marodění, během nichž pobíráte náhradu mzdy, nikoliv však nemocenskou (od 15. dne však ano),
  • zkušební doba je prodloužena o počet dní dovolené (pokud byla schválena firmou), ne však neplaceného volna,
  • a zároveň o dny, během nichž došlo k celodenním prostojům (a zaměstnanec tak nemohl vykonávat práci)

Označení „výpověď ve zkušební době“ je mylné

Ačkoliv je mezi lidmi toto označení velmi časté, tak bohužel nepřesné. Zákon totiž nic jako výpověď ve zkušební době nezná, a podat ji nebo dostat můžete až po jejím uplynutí. Takže v případě, že chcete během „zkušebky“ odejít (případně by vás firma chtěla vyhodit), musí být v předmětu dokumentu napsáno, že se jedná o ukončení nebo zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Kdyby byla listina nazvána špatně, stala by se neplatnou právě z důvodu, že legislativa výpověď ve zkušební době nezná.

Zrušení pracovního poměru upravuje zákon

Kdy je možné zrušit pracovní poměr ve zkušební době a co je třeba dodržet říká zákon číslo 262/2006 Sb. zákoníku práce.

Jak má vypadat vzor „výpovědi“ ve zkušební době

Vzor výpovědi ve zkušební době, potažmo vzor pro ukončení pracovního poměru ve zkušební době, je v podstatě velmi jednoduché „sdělení“, které však musí splňovat několik náležitostí. Předně se musí jmenovat „ukončení pracovního poměru ve zkušební době“, nikoliv výpověď, neboť tu ve zkušební době podat nelze. Dále je třeba sdělit kdo jste, s kým chcete spolupráci rozvázat, a chybět nesmí ani zmínka o zákonu.

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Název společnosti:
Sídlo zaměstnavatele:
IČ:

Vážení,

tímto vám oznamuji, že dle paragrafu §66 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoníku práce, ruším svůj pracovní poměr, který vznikl na základě pracovní smlouvy uzavřené dne ______. ______. ____________ a podle níž jsem u vás zaměstnán na pozici: ____________________________________.

V _________________________________ dne ______. ______. ____________

Jméno a příjmení

_________________________________

Trvalé bydliště

_________________________________
_________________________________

_________________________________
podpis zaměstnance

Vzor (dokument) ke stažení:

Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.