Superhrubá mzda – zrušení

Superhrubá mzda zrušena: jak se projevuje a u koho

Zrušení superhrubé mzdy začátkem roku 2021 bylo za poslední léta první výraznou daňovou změnou, neboť si miliony lidí, potažmo zaměstnanců, polepšily o několik stovek až tisíců korun měsíčně. Původně měla být daňová zátěž fyzických osob snížena pouze na dva roky, prozatím je ale platná „napořád“. Zrušení superhrubé mzdy však nepřineslo pouze nižší daně, zaměstnanci i firmy rovněž ušetří na sociálním a zdravotním pojištění.

Co byla superhrubá mzda a k čemu sloužila

Superhrubá mzda představovala základ daně, z něhož byla počítána daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (typicky ze zaměstnání), a rovněž vyjadřovala celkovou výši nákladů zaměstnavatele na mzdu zaměstnance. Zohledňovala totiž i povinné sociální a zdravotní pojištění, které musela organizace odvádět za každého zaměstnance. Superhrubá mzda byla zavedena v roce 2008 v rámci reformy veřejných financí a k jejímu zrušení došlo 01. ledna 2021.

Jaké změny zrušení superhrubé mzdy přineslo

Ačkoliv státní kasa tímto krokem přichází o zhruba 100 miliard ročně, lidem zůstává o něco více peněz. Kolik přesně ušetříte nelze říci, neboť se výpočet čisté mzdy u každého zaměstnance liší podle toho, jaké slevy na dani uplatňuje. Budeme-li se však držet „základu mzdy“ při uplatnění pouze základní slevy na poplatníka, přilepšili si lidé o zhruba 5 %, což dělá v případě minimální mzdy 2022 něco přes 700 Kč. Obecně platí, že čím více vyděláte, tím více oproti předchozím letem ušetříte – při čistém příjmu kolem 100 000 Kč totiž vám zůstane skoro sedm tisíc.

O kolik je vyšší čistá mzda

Po zrušení superhrubé mzdy stoupla čistá mzda každému zaměstnanci o nejméně 700 Kč (vychází z minimální mzdy), a na základě celorepublikové průměrné mzdy o zhruba 1 940 Kč.

Dnes totiž výpočet daně z příjmů FO vychází z hrubé mzdy, zatímco dříve byl založen na superhrubé (ta byla o 34 % vyšší než hrubá!), a tedy nejen pro zaměstnance výrazně dražší. Pozitivní dopad to však mělo i na výši odvodů za sociální a zdravotní pojištění, neboť i to od roku 2021 vychází z hrubé mzdy. Fyzické osoby pak ušetří dalších 2 320 Kč díky zvýšení slevy na poplatníka, která je dnes 27 840 korun, resp. 2 320 Kč měsíčně (dříve 2 070 Kč). Zrušení superhrubé mzdy se mj. projevilo i na růstu mzdy průměrné za rok 2021.

Výpočet čisté mzdy do roku 2021

Dle „starých pravidel“ vycházely všechny odvody ze superhrubé mzdy, což znamenalo následující výpočet:

…hrubá mzda 30 000 Kč, k níž zaměstnavatel přičetl:

 • pojištění za organizaci (24,8 % sociální, 9 % zdravotní), tedy (30 000 x 24,8 %) + (30 000 x 9 %) = 7 440 + 2 700 = 10 140 Kč
 • superhrubá mzda tak po zaokrouhlení vycházela na 40 200 Kč
 • z té byla počítána 15% daň z příjmu (40 200 x 15 % = 6 030 Kč)
 • při uplatnění základní slevy na dani (2 070 Kč) vycházela záloha na 3 960 Kč

…k tomu bylo navíc potřeba odvést:

 • pojištění placené zaměstnancem (6,5 % sociální, 4,5 % zdravotní), tedy (30 000 x 6,5 %) + (30 000 x 4,5 %) = 1 950 + 1 350 = 3 300 Kč

Čistá mzda tak vyšla 22 740 Kč (hrubá mzda 35 000 – záloha na daň 3 960 – pojištění placené zaměstnancem 3 300)

Výpočet čisté mzdy od roku 2022

Jelikož je hrubá mzda zrušena, vychází teď veškeré odvody z hrubé mzdy, což v praxi představuje:

…hrubá mzda 30 000 Kč, z níž zaměstnavatel vypočte:

 • 15% zálohu na daň z příjmu FO (30 000 x 15 % = 4 500 Kč)
 • uplatněním základní slevy (2 320 Kč) vychází záloha na daň 2 180 Kč
 • pojištění za organizaci (24,8 % sociální, 9 % zdravotní), tedy (30 000 x 24,8 %) + (30 000 x 9 %) = 7 440 + 2 700 = 10 140 Kč

…k tomu je navíc potřeba odvést:

 • pojištění placené zaměstnancem (6,5 % sociální, 4,5 % zdravotní), tedy (30 000 x 6,5 %) + (30 000 x 4,5 %) = 1 950 + 1 350 = 3 300 Kč

Čistá mzda tak vychází na 24 520 Kč (hrubá mzda 35 000 – záloha na daň 2 180 – pojištění placené zaměstnancem 3 300)

O kolik je vyšší čistá mzda

Ve výsledku je tak čistá mzda vyšší o 1 780 Kč, což je při mzdě 30 000 hrubého nezanedbatelná částka. Zrušením superhrubé mzdy tedy přineslo poměrně výrazné úspory všem zaměstnancům.

Příjmy FO jsou teď daněny dvakrát (15 a 23 %)

V daňovém balíčku byla od začátku ledna 2021 prosazena i dvojí sazba daně z příjmů fyzických osob, aby FÚ nahradil tzv. 7% solidární daň, jíž dříve platili lidé s nadstandardními příjmy. Všechny výdělky FO jsou tak dnes do 48násobku průměrné mzdy (tj. 1 867 728 Kč / rok v roce 2022) daněny 15 %, a jakákoliv částka navíc pak sazbou 23 %. K lepšími pochopení pomůže příklad:

 • zaměstnanec si vydělá 200 000 Kč hrubého / měsíc (tedy 2,4 milionu / rok), takže se na něj vztahuje dvojí danění
 • záloha na daň mu každý měsíc vychází na 33 549 korun před slevami (30 000 Kč z toho dělá 15% sazba, a 3 539 Kč zase 23%)
 • uplatnit může základní slevu na poplatníka ve výši 2 570 Kč / měsíc (30 840 Kč / rok)
 • daň po slevách mu tedy vychází na 30 979 Kč / měsíc (371 748 Kč / rok)
Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.