Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je peněžitá zápůjčka fyzické osobě, tedy běžnému člověku, který dle smluvních podmínek obdrží konkrétní částku na určité období, a následně ji bude splácet. Poskytnut může být na cokoliv, ale také za konkrétním účelem (třeba na koupi auta), ale zároveň se nesmí jednat o hypotéku. Spotřebitelský úvěr může mít podobu krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé půjčky.

Ostatní finanční pojmy