Splátkový kalendář

Splátkový kalendář funguje jako rozpis, podle něhož má být postupně umořován dluh. Nejčastěji se vyskytuje v souvislosti s úvěrem, může se však jednat také o splácení nedoplatku za energie, služby mobilního operátora apod. K jeho zavedení dochází v případě, že dlužník nedokázal dostát svým závazkům, ale má vůli „spolupracovat“ a částku vyrovnat. Věřitel však není povinen splátkový kalendář umožnit, ale zejména nebankovní společnosti na něj přistoupí, aby nepřišly o svou investici a nemuseli začínat s vymáháním dluhu.

Ostatní finanční pojmy