Specifický symbol

Specifický symbol je využíván pouze při tuzemském platebním styku (při posílání peněz do zahraničí tedy ne) a slouží k dodatečné identifikaci platby. Příjemce ho – stejně jako variabilní symbol – vyžadovat může, ale nemusí. Vždy se skládá z čísel a nejčastěji ho užívají velké korporace jako mobilní operátoři, banky či dodavatelé energií, kteří běžně užívají trojčíslí. Třeba úřady ale mohou volit jako specifický symbol rodné číslo nebo IČ podnikatele.