Specifický symbol

Specifický symbol je využíván pouze při tuzemském platebním styku (při posílání peněz do zahraničí tedy ne) a slouží k dodatečné identifikaci platby. Příjemce ho – stejně jako variabilní symbol – vyžadovat může, ale nemusí. Vždy se skládá z čísel a nejčastěji ho užívají velké korporace jako mobilní operátoři, banky či dodavatelé energií, kteří běžně užívají trojčíslí. Třeba úřady ale mohou volit jako specifický symbol rodné číslo nebo IČ podnikatele.

Ostatní finanční pojmy