Kdo je politicky exponovaná osoba

Kdo je politicky exponovaná osoba a proč si často „nemůže“ půjčit

Žádáte-li o půjčku, musíte ze zákona vždy uvést, zda jste nebo nejste politicky exponovaná osoba. Ale co to pro vás vlastně v praxi znamená? Běžných občanů ani podnikatelů se to netýká, a to ani tehdy, kdy jsou „neaktivními“ členy nějaké politické strany nebo hnutí. Na pozoru se musí mít výhradně veřejní činitelé, kteří mají přístup k veřejným financím, nebo mohou zneužít svého postavení (například k lobbingu).

Koho zákon vidí jako politicky exponovanou osobu

Jedná se o fyzickou osobu, která zastává nebo v minulosti zastávala významnou veřejnou funkci s celostátním nebo regionálním významem. Typicky se jedná o:

 • prezidenta republiky
 • předsedu vlády (premiéra)
 • ministry, jejich náměstky a státní tajemníky
 • poslance a senátory
 • politiky a členy řídících orgánů politických stran obecně
 • primátory měst a jejich náměstky
 • hejtmany a starosty obcí s rozšířenou působností
 • ředitele krajského úřadu
 • soudce Nejvyššího, Nejvyššího správního nebo Ústavního soudu
 • vysoké policejní a armádní důstojníky
 • velvyslance apod.

Vedle toho jsou za politicky exponované osoby považovány i osoby blízké těmto „funkcionářům“, takže ani ty si nemohou bez splnění přísnějších podmínek půjčit. Podrobnější výklad k tomu poskytuje ČNB na základě Občanského zákoníku, resp. § 22, který tak definuje:

 • příbuzné v řadě přímé, tedy sourozence, manžela (nebo registrovaného partnera)
 • jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném zákon pokládá za osoby navzájem blízké, což znamená, že by při žádosti o půjčku nemusel uspět ani rodič, dítě, bratranec, sestřenice, a stejně tak osoby „sešvagřené“ a ty, které spolu trvale žijí
 • v některých případech může být za osobu blízkou považován také blízký přítel, existuje-li mezi nimi intenzivní citový vztah

Politicky exponovaná osoba si půjčí, ale…

Každý poskytovatel úvěrů chce od žadatele potvrzení, že „nemá vazby“ na veřejné finance a dění. Vyžaduje to zákon a úvěrové společnosti proto politicky exponovaným osobám často nepůjčují. Ovšem nikoliv z důvodu, že by vyloženě nemohly. Pouze to vyžaduje mnohem důkladnější posuzování profilu žadatele, který musí doložit svůj majetek i příjmy, a ze strany poskytovatele musí dojít k „pátrání“, zda je vše pravdivé. Z tohoto důvodu se řada úvěrových společností od půjček politicky exponovaným osobám distancuje.

Nechtějí se zkrátka pouštět do takto složitého procesu, který je finančně i časově náročný, a třeba u krátkodobých půjček se poskytovatelům nevyplatí. Smysl má tedy až u dlouhodobých úvěrů jako jsou hypotéky, v nichž si mohou tyto náklady rovnoměrně rozložit. I takový starosta nebo soudce si tedy může vzít půjčku (nejen) na bydlení. Politicky exponovaná osoba si přitom půjčí zejména u banky.

Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.

Napsat komentář