Kdo je pojistitel, pojistník a pojištěný

Kdo je pojistitel, pojistník a pojištěný: pozor na záměnu výrazů

Pojistitel, pojistník, pojištěný …pojmy, s nimiž se setkáte při uzavírání jakékoliv pojistné smlouvy (ať jde o úrazové pojištění, povinné ručení, pojištění schopnosti splácet apod.). Pojišťovny je ale používají nejenom v dokumentech, ale často také při komunikaci s klienty, kteří si nemusí být jisti, kdo je jak označován. Než se tedy do sjednání, či naopak výpovědi pojistné smlouvy pustíte, ujistěte se, že pojmům rozumíte.

Kdo je pojistitel

Pojistitel je vždy pojišťovna, tedy instituce (vždy právnická osoba, zkrátka firma), která má licenci / oprávnění k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky, a může tedy svým klientům – pojistníkům a pojištěným – dávat záruky, že dojde za smluvených podmínek k pojistnému plnění.

Kdo je pojistník

Pojistník je běžný občan (fyzická osoba) nebo společnost (firma / právnická osoba), která uzavřela smlouva o pojištění s pojistitelem (tedy s pojišťovnou) a zavázala se k úhradě pojistného. Pojistník přitom nemusí (ale může) být ve smlouvě zahrnutý jako pojištěný, ale pouze jako odpovědná osoba (tedy pojistník).

Kdo je pojištěný

Pojištěný je ten, koho pojištění kryje. Může se jednat o běžného člověka (fyzickou osobu) nebo firmu (právnickou osobu), na níž se smlouva vztahuje. Pakliže pojištěný smlouvu sjednal, je zároveň pojistníkem (tedy odpovědnou osobou). Pojištěných může být ve smlouvě více, pojistník je ale vždy pouze jeden.

Rychlé vysvětlení pojmů

  • Pojistitel je pojišťovna, u níž sjednáváte pojištění
  • Pojistník je osoba, která pojištění uzavírá a bude ho platit
  • Pojištěný je osoba, které bude plynout ze smlouvy krytí

Lépe vysvětlí pojmy příklad z praxe

1) Pan Novotný sjednává povinné ručení na auto své dcery a aby bylo levnější, nechá ho napsat pod sebe (má už totiž slušné bonusy). V takovém případě jsou role následující:

  • pojistitel je pojišťovna
  • pojistník je pan Novotný, který se zároveň stal odpovědnou osobou
  • pojištěná je dcera pana Novotného, potažmo její auto

2) Paní Lehká si sjednává povinné ručení na své auto; rozdělení rolí je následující:

  • pojistitel je pojišťovna
  • pojistník je paní Lehká a stala se také odpovědnou osobou
  • pojištěná je také paní Lehká, resp. její auto
Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.