Podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti (2023): kolik je a kdo má nárok

Podpora v nezaměstnanosti má lidem dočasně pomáhat ve zvládnutí období, kdy buď o zaměstnání přišli, anebo se rozhodli pro jeho změnu. Kdo na ni (ne)má nárok určuje přímo zákon 435/2004 Sb. a vyplácena je prostřednictvím Úřadu práce České republiky, na němž je třeba se evidovat. Pro každého je však podpora v nezaměstnanosti jinak vysoká, přičemž ji mohou získat jak bývalí zaměstnanci, tak OSVČ (podnikatelé) nebo matky po rodičovské dovolené.

Jak vysoká je podpora v nezaměstnanosti

Každému je vyplácena jiná částka, která v případě zaměstnanců přímo závisí na čistém průměrném výdělku z posledního zaměstnání, a u OSVČ zase z posledního vyměřovacího základu dle dodaného daňového přiznání. Z toho pak Úřad práce procentuálně vypočítá, na jak vysokou podporu v nezaměstnanosti máte nárok. Pozor však, že v průběhu času klesá, takže čím déle jste tedy nezaměstnaní, tím méně budete dostávat.

Délka nezaměstnanostiKolik % z průměru dostanete
1. a 2. měsíc65 %
3. a 4. měsíc50 %
5. a každý další měsíc45 %

Pokud jste ovšem ukončili zaměstnání dobrovolně či dohodou s firmou bez vážných důvodů, bude podpora v nezaměstnanosti po celou dobu 45 % z průměrného čistého výdělku. V případě, že by se na ÚP ucházel o podporu člověk s dříve nadstandardními příjmy, dostal by nejvýše průměrnou mzdu v ČR, která se průběžně mění (začátkem roku 2022 vychází na 40 155 Kč v hrubém, podpora by tedy činila 32 277 Kč čistého).

Co je nutné doložit pro zařazení do evidence ÚP

 • platný průkaz totožnosti (ÚP akceptuje občanský průkaz nebo cestovní pas, případně náhradní doklad, jaký vydává Policie ČR nebo příslušný úřad)
 • potvrzení o ukončení zaměstnání v pracovněprávním vztahu (tedy HPP, i DPP / DPČ)
 • doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání v případě, že máte SŠ, VOŠ, VŠ…)

K posouzení nároku na podporu je třeba

 • evidenční list důchodového pojištění (poskytuje poslední zaměstnavatel)
 • potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list, který vám dá každý zaměstnavatel, u něhož jste pracovali)
 • doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti (pokud k ní docházelo)
 • potvrzení zaměstnavatele (či zaměstnavatelů) o výši průměrného výdělku
 • jste-li OSVČ, tak je třeba potvrzení o účasti na důchodovém pojištění, který zároveň určí vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti (podmínky)

Vyplácena není automaticky, a už vůbec ne každému – úřad práce, potažmo zákon číslo 435/2004 Sb., si klade jisté podmínky, které je třeba splňovat, aby vám nárok na podporu v nezaměstnanosti vznikl. Do stavu, kdy nejste schopni si vydělávat, se ovšem nesmíte dostat úmyslně (třeba že v zimě záměrně prochladnete, nebo že si pohmoždíte ruku…). Nárok pak vzniká jakékoliv fyzické osobě od 15 let věku, která:

 1. není aktuálně zaměstnaná
 2. požádala na Úřadu práce ČR o podporu v nezaměstnanosti
 3. za poslední 2 roky odpracovala alespoň 12 měsíců (a to na HPP, případně na DPČ / DPP, z nichž bylo placeno důchodové pojištění)

Poslední z bodů je však možné nahradit, díky čemuž mají nárok na podporu v nezaměstnanosti také matky po rodičovské dovolené, nebo lidé s handicapem. Úřad práce tedy do evidence zařadí i člověka, který:

 • osobně pečuje o dítě ve věku do 4 let (po dovršení 4. narozenin nikoliv)
 • pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně
 • zajišťuje přípravu osoby se zdravotním postižením k práci
 • osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné fyzické osoby a spadá do stupně I (lehká závislost)
 • osobně pečuje o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby a zároveň s ní žije ve stejné domácnosti; musí přitom být ve stupni II (středně těžká závislosti), stupni III (těžká závislost), nebo ve stupni IV (úplná závislost); podmínky společné domácnosti odpadá, pokud jde o osobu blízkou (prarodič, rodič, dítě, strýc…)
 • vykonává dobrovolnickou službu na základě smlouvy dobrovolníka s organizací, která má akreditaci Ministerstva vnitra ČR
 • vykonává veřejnou službu na základě smlouvy o veřejné službě, a je-li pracovní doba min. 20 hodin / týden

Kdo naopak na podporu v nezaměstnanosti nárok nemá

Aby nedocházelo k ještě většímu zneužívání systému, případně k překrývání různých příspěvků, tak zákon zároveň říká, kdo nemá na podporu v nezaměstnanosti nárok. Zpravidla se jedná o lidi, kteří:

 • dostali výpověď v posledních 6 měsících před zařazením do evidence pro hrubé porušení povinností dle § 301a Zákoníku práce, nebo okamžitým zrušením pracovněprávního vztahu dle § 55 odstavec 1, písmeno b) Zákoníku práce, nebo výpovědí dle § 52 písmene g) Zákoníku práce
 • pobírají starobní důchod, nemocenské dávky či podporu při rekvalifikaci
 • byla jim odňata svoboda a jsou ve výkonu vazby
 • mají výsluhový příspěvek, který je vyšší než podpora v nezaměstnanosti (bývalí policisté, vojáci…)

I při podpoře v nezaměstnanosti můžete pracovat

Ne každý získá práci hned (ať už kvůli nedostatečné kvalifikaci, zdravotním překážkám, péči o dítě…), což zákon do jisté míry zohledňuje a umožňuje, aby si uchazeč v evidenci o zaměstnání přivydělával, aniž by o podporu přišel. Je však důležité, aby měl správný typ smlouvy a nepřesáhl určitý výdělek:

 • je v pracovním či služebním poměru a jeho měsíční výdělek nepřesáhne 1/2 minimální mzdy
 • nebo pracuje na základě DPČ a jeho měsíční výdělek nepřesáhne 1/2 minimální mzdy

Jak probíhá vyplácení podpory v nezaměstnanosti a kdy chodí

Za předpokladu, že jste doložili vše potřebné a ÚP vám nárok na podporu v nezaměstnanosti přiznal, dojde k zaslání převodem na bankovní účet (stejně jako zasílání výplaty u zaměstnavatele), případně poštovním poukazem, kdy si peníze vyzvednete v hotovosti na kterékoliv pobočce České pošty.

Termín však není jednotný pro celou republiku, každá pobočka Úřadu práce zasílá podporu v nezaměstnanosti v jiný datum – obvykle to však bývá mezi 15. a 21. dnem, ale v některých případech to může být i dříve, případně později (nejpozději však do konce měsíce).

Kdy je podpora vyplacena

V případě, že se zrovna registrujete, přijde první podpora v nezaměstnanosti až následující měsíc. Pokud se uchazeč registruje 01. března a ÚP mu podporu v nezaměstnanosti schválí, dostane první příspěvek zhruba v polovině následujícího měsíce, tedy v dubnu.

Délka podpory v nezaměstnanosti

Jelikož se má jednat o dočasnou pomoc od státu, netrvá věčně – podpora v nezaměstnanosti má délku stanovenou na základě vašeho věku, takže ji bude jinak dlouho vyplácet „mladým“, a jinak dlouho starší generaci. Rozhodující je přitom věk uchazeče ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti:

Věk žadateleDélka podpory
do 50 let věkumax. 5 měsíců
nad 50 do 55 let věkumax. 8 měsíců
nad 55 let věkumax. 11 měsíců

Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti

Chcete-li rychle zjistit, na jak vysoký příspěvek od ÚP máte nárok, využijte kalkulačku podpory v nezaměstnanosti. V té stačí nastavit, kým či jakým způsobem bylo zaměstnání ukončeno (netýká se OSVČ, u těch stačí potvrzení o pozastavení či ukončení živnosti), a doplnit svůj věk, průměrnou čistou mzdu a odstupné (pakliže vám bylo zaměstnavatelem vyplaceno; pokud ne, napište 0).

Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.