Kolik je nemocenská a kdy je vyplácena

Nemocenská: jak probíhá její výpočet a vyplácení, kdo na ni má nárok a další info

Nemocenská slouží jako ochrana před výpadky příjmů, když vás skolí nemoc nebo úraz, pokryje jich však jen něco přes polovinu a z dlouhodobého hlediska může dokonce ohrozit vaši finanční situaci. O její výplatu se zpočátku stará zaměstnavatel, poté však přechází pomoc na OSSZ, která vám peníze vyplatí jednou měsíčně. Pokud máte skončit na tzv. neschopence, je dobré dopředu vědět, jak vysoká je nemocenská v roce 2024, za které dny se počítá, nebo jak probíhá její vyplácení. Za určitých okolností můžete přitom získat i 100% náhradu příjmů.

Co je nemocenská (definice)

Nemocenská je státní podpora v případě pracovní neschopnosti (jak zaměstnanců, tak OSVČ), po níž je danému člověku vyplácen finanční příspěvek. Řídí se zákonem č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění a vztahuje se na všechny pracující od 15. dne trvání neschopenky.

Jaká je výše nemocenské v roce 2024

Částka bude vycházet každému jinak, neboť je stanovena procentuálně z výše vaší průměrné mzdy (u OSVČ vychází výpočet z vyměřovacího základu), a konkrétně OSSZ zajímá tzv. denní vyměřovací základ. Ten je počítán za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců, za něž sečte vaše veškeré příjmy a vydělí je počtem kalendářních dnů (tedy 365). Z této částky následně určí, na jak vysokou nemocenskou máte nárok – rozlišuje přitom tři tzv. redukční skupiny, podle nichž závisí výše dávek na délce trvání pracovní neschopnosti.

 • do 30. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu,
 • od 31. do 60. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu a
 • od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Výše nemocenské sice není příliš vysoká, má ale na druhou stranu odrazovat „hypochondry“, kteří by si chtěli užívat volna za státní peníze. V některých případech vám dokonce může OSSZ stanovit dávky o 50 % nižší; to když si dočasnou pracovní neschopnost zaviníte sami těmito způsoby:

 • účastí ve rvačce (v případě nedobrovolné účasti můžete dostat plnou podporu)
 • jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek
 • při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku

Z té budete dostávat konkrétně 60 %, ať jde o náhradu mzdy v prvních 14 dnech, nebo o nemocenskou od 15. dne pracovní neschopnosti. Systém sociálního zabezpečení má zkrátka lidem pomáhat výhradně v situacích, za něž nemohou a nemohli jim účinně předejít.

Za které dny je nemocenská počítána

Za jaké období peníze obdržíte stanovuje zákon, který říká, že:

 • za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti vám náleží náhrady mzdy pouze za pracovní dny (po – pá)
 • od 15. dne vám začíná neschopenka, u níž jsou dávky vypláceny za všechny kalendářní dny (tedy včetně víkendů a svátků, nerozlišuje se totiž, na který den vám běžně práce připadá)

Za jaké dny vám příspěvek náleží

Zaměstnanci mají od 01. do 14. dne tzv. náhradu mzdy vyplácenou zaměstnavatelem, zatímco OSVČ zůstává první dva týdny marodění bez příjmu (poté ji vyplácí OSSZ jako zaměstnance).

Kdo má nárok na nemocenské dávky

Kdo onemocní nebo přijde k újmě, postará se o něj stát, pakliže je tzv. nemocensky pojištěn (účastní se tedy nemocenského pojištění). Účast na něm je přitom automatická, resp. povinná pro všechny pracující lidi:

 • zaměstnancům vzniká mu nárok na nemocenskou od 1. dne pracovního poměru
 • podnikatelům (OSVČ) začíná nárok na nemocenskou v den, který uvedla v přihlášce k účasti na pojištění (nejdříve však dne, kdy ji podá na úřad)

V případě, že měníte zaměstnání a máte mezi výpovědí z prvního a nástupem do nového nějakou prodlevu, platí pro vás 7denní ochranná lhůta. Takže i když budete 3 dny bez práce, nemocenské pojištění vám zůstává.

Jak je nemocenská vyplácena

V případě, že máte nárok pouze na náhradu mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti, zašle vám ji standardně zaměstnavatel spolu s výplatou v řádném termínu (do 20. dne v měsíci). Pakliže budete marodit 15 dní a déle, zašle vám OSSZ příspěvek buď převodem na účet, anebo poštovní poukázkou, s níž si budete moci peníze vybrat v hotovosti na kterékoliv pobočce České pošty (strhne vám za ni však poplatek).

Kdy je vyplácena nemocenská

Každému jinak, a přesný den se může lišit dokonce i v každém měsíci. Zákon totiž nestanovuje žádný přesný den, kdy má být nemocenská vyplácena, ukládá pouze lhůtu, že má OSSZ na její zaslání 30 dní ode dne, kdy jí váš zaměstnavatel doručí žádost (tzv. lístek na peníze); u OSVČ pak zasílá doklad váš obvodní lékař. Ve více jak 75 % případů je však příspěvek zasílán mezi 8. a 16. dnem měsíce, ale záleží to vždy na konkrétní pobočce Okresní správy sociálního zabezpečení. V případě první výplaty to také částečně ovlivní, jak rychle zaměstnavatel či lékař doklad odešle (+ 2 nebo 3 dny počítejte na doručení).

…nejlépe to ukáže příklad

 • pan Novák odešel na nemocenskou 02. 03. 2024
 • v prvních 14 dnech mu ji proplácel zaměstnavatel
 • hned 15. den odeslala firma doklad o nároku na dávku příslušné pobočce ČSSZ
 • ta obdržela psaní 18. 03. 2024
 • na vyplacení měla tedy až do 18. 04. 2024

Co platí zaměstnavatel, a co stát

Jakmile donesete zaměstnavateli tzv. neschopenku (oficiálně nazývanou jako průkaz dočasné práce neschopného pojištěnce), musí vám hned od 1. dne platit náhradu mzdy ve výši 60 % z průměrného denního výdělku, a to po dobu dvou týdnů. Jakmile tato lhůta uplyne, přebírá štafetu stát, respektive OSSZ, která vám už bude vyplácet nemocenskou (z nemocenského pojištění, které povinně hradí každý zaměstnanec i firma; u OSVČ je však dobrovolné).

100 % příjmů dorovná správné pojištění

Pro většinu lidí je výše nemocenské nedostatečná a ztráta 40 % příjmů by je mohla existenčně ohrozit. Chybějící peníze je nicméně možné dorovnat pojištěním, které vás ochrání jak v případě úrazů, tak nemocí (a to včetně hospitalizace). To ale neznamená, že musí vycházet draze, nebo že si máte nechat od poradce „vecpat“ cokoliv, co vám navrhne. Některá rizika se totiž překrývají a vy byste tak zbytečně platili za dvojí ochranu. Pokud chcete, aby vám pojišťovna nahradila celý příjem, či alespoň jeho značnou část, můžete si sjednat odškodnění na:

 • pracovní neschopnost: každá pojišťovna ho nabízí s jinou karenční lhůtou a nejčastěji ho nabízí od 15. dne, možné je však rovněž až od 30., někde od 60., a jinde dokonce až od 90.; málokde pak nabízí hned od prvního (připravte se, že čím dříve chcete od pojišťovny pomoci, tím více budete měsíčně hradit)
 • úraz: někde vyplácí jednorázové odškodné, jinde ho vypočítávají za každý den rekonvalescence, přičemž vás kryje pouze pro případ úrazů (většinou i včetně autonehod)
 • nemoc: vyplácení může probíhat stejně jako u úrazového pojištění, oproti němu vás zase kryje pouze na nemoci. Bývá levnější a pojistit lze jak ty základní, tak vzácné (rakovinu…)
 • hospitalizaci: většinou jde sjednat nad rámec úrazového i životního pojištění (nemoci) a vykompenzuje vám pobyt v nemocnici

Odpovědi na časté otázky

Kolik je nemocenská za den a jak se počítá?

Každému vychází jinak, neboť se výpočet nemocenské zakládá na vašem průměrném čistém výdělku za posledních 12 měsíců. Za ty je sečteno, kolik jste vydělali, a částka je vydělena počtem dnů v roce (365), čímž vám OSSZ stanoví „základ pro výpočet“, z něhož vám náleží 60 až 72 % (dle délky trvání neschopenky). Pakliže máte příjem 450 000 Kč, je vydělen 365, což vychází na 1 233 Kč, a po redukci je nemocenská za den 740 až 888 Kč.

Jak je vyplácena nemocenská?

Dávky vám mohou chodit dvěma způsoby, a to buď 1) převodem na účet, nebo 2) poštovní poukázkou, s níž si peníze vyberete na kterékoliv pobočce České pošty (OSSZ vám za ni však strhne poplatek).

Kdy chodí nemocenská v roce?

Ačkoliv v zákonu není stanoven přesný datum, kdy má OSSZ peníze posílat, je nemocenská obvykle vyplácena mezi 8. a 16. dnem následujícího měsíce. Zároveň má však stanovenou lhůtu, že to musí stihnout nejpozději do 30 dní ode dne, kdy jí váš zaměstnavatel doručí podklady (u OSVČ je posílá ošetřující lékař).

Platí nemocenská i o víkendu?

V případě, že marodíte 15 dní a déle, tak ano. OSSZ totiž počítá denní dávku za každý kalendářní den, tedy včetně sobot, neděl a státních svátků. Oproti tomu náhrada mzdy, na níž máte nárok v prvních 14 dnech od zaměstnavatele, zahrnuje pouze dny všední.

Kam volat, když nepřijde nemocenská?

Nejdříve kontaktujte pracovníka OSSZ v místě svého trvalého bydliště, zdali dorazily podklady od zaměstnavatele (v případě OSVČ od ošetřujícího lékaře). Pokud se tak nestalo, zavolejte ihned do zaměstnání (měla by mít na starosti účetní kancelář), podnikatelé budou muset zavolat ošetřujícímu lékaři.

Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.