Minimální mzda 2022

Jak vysoká je minimální mzda 2022 a o kolik stoupla

Minimální mzda zaměstnanci zaručuje, že mu zaměstnavatel nemůže za jeho práci vyplácet méně než stanovuje zákon, a to buď za hodinu práce, nebo za měsíc (při HPP). De facto každým rokem je zvyšována, aby alespoň z části pokryla stoupající náklady na život; zatím však nedostatečně. V případě, že byste neměli dosáhnout na minimální výdělek, musí vám ho firma dorovnat ze svého.

Co je minimální mzda (definice)

V zákonném podání se jedná o nejnižší přípustnou výši finanční odměny za práci v pracovněprávním vztahu (tj. pracovní smlouvy HPP, DPP a DPČ), jakou musí zaměstnavatel zaměstnanci vyplácet buď měsíčně (v případě úvazku s pevným počtem hodin), nebo hodinově (typické pro brigádníky na DPP / DPČ). Základní právní úpravu u nás stanovuje zákoník práce, konkrétně pak zákon č. 262/2006 Sb., a výši minimální mzdy zase nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě. Tento zákon se nevztahuje na OSVČ, u těch jde o obchodní vztah.

Jaká je minimální mzda 2022: vzrostla o 6,6 %

Hned na úvod je potřeba uvést, že jak za hodinu, tak při měsíční odměně, se jedná o mzdu hrubou, nikoliv čistou (ta vychází každému jinak dle „úlev“ na daních). V základu je přitom počítáno se 40hodinovým úvazkem za týden v případě, že pracujete na HPP. Ke zvyšování dochází ze strany MPSV vždy od začátku následujícího roku, přičemž na rok 2022 byla minimální mzda zvýšena o 1 000 korun za měsíc nebo o 5,90 korun za hodinu:

Minimální mzda / měsícMinimální mzda / hodina
16 200 Kč96,40 Kč

Nabízí-li zaměstnavatel kratší pracovní dobu (typicky jako benefit), musí zákonem stanovenou minimální mzdu dorovnat z vlastní kapsy. Nejčastěji se objevují zkrácené úvazky na 37,5 h / týden, za něž vám ovšem náleží stejná finanční odměna, jako firma nastavila 40hodinový úvazek za týden. K navýšení však dochází u zaměstnanců pracujících za hodinovou sazbu (brigádníci na DPP, DPČ…):

Týdenní pracovní doba (hodiny)Minimální mzda v Kč / hod.
40 (tj. cca 160 h / měsíc)96,40 Kč
38,75 (tj. cca 155 h / měsíc)99,50 Kč
37,50 (tj. cca 150 h / měsíc)102,80 Kč

Pakliže firma odměňuje zaměstnance měsíční, nikoliv hodinovou mzdou, a pracujete na zkrácený úvazek, je minimální mzda 2022 úměrně snížena oproti základní pracovní době – takže pokud je ve firmě běžný 40hodinový pracovní týden a vy přijmete zkrácený úvazek na 20 hodin týdně, vychází minimální mzda na 8 100 Kč / měsíc (tj. přesně 50 % za polovinu odpracované doby).

Na kolik vychází minimální čistá mzda 2022

Tento údaj nelze s přesností uvést pro každého stejně – základ mají sice všichni stejný, ale odpočty na daních (úlevy) už nikoliv, a tak bere třeba matka se dvěma dětmi o několik tisíc více než ta bezdětná. Budeme-li se však držet výpočtu ze základní výše, vychází čistá minimální mzda 2022 na 14 418 Kč / měsíc. Oproti roku 2021 došlo ke zvýšení o 890 Kč, tehdy činila 13 528 korun. V témže období navíc došlo ke zrušení superhrubé mzdy, díky čemuž zaměstnanci ušetří několik stovek na daních. U hodinové sazby pak vychází čistá minimální mzda na 84 Kč (nemáte-li žádné slevy).

Kdo má nárok na minimální mzdu

Jak uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí, vztahuje se minimální mzda v ČR na všechny zaměstnance v pracovním poměru (HPP) nebo právním vztahu, který je založen na dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr (zmíněná DPP a DPČ). Vliv přitom nemá, zda byl pracovní poměr uzavřen na dobu určitou či neurčitou, vždy musíte dostávat alespoň zákonem stanovenou minimální mzdu.

Nemocenská 2023

Jaká je výše nemocenské 2023, kdo na ni má nárok, a v jaký den je vyplácena? Kompletní a aktuální informace vás provedou procesem nemocenské jako zaměstnance i OSVČ.

Situace je jiná pouze ve firmách, v nichž jsou uzavřeny tzv. kolektivní smlouvy (obvykle přes odbory), které mohou stanovit minimální měsíční mzdu vyšší než nařizuje zákon, nikoliv však nižší. A pokud by se stalo, že zaměstnanec nemohl odpracovat celou základní pracovní dobu, musela by mu firma doplatit chybějící rozdíl ze svého. V některých odvětvích je potom nahrazena mzdou zaručenou, která v roce 2022 rovněž o něco stoupla.

Kdy je nutný doplatek do výše minimální mzdy

Dojde-li k situaci, kdy zaměstnanec nebude mít možnost odpracovat základní pracovní dobu (třeba z důvodu chybějícího materiálu ve výrobě či jiných prostojů), musí mu zaměstnavatel měsíční minimální mzdu doplatit. Nelze přitom brát ohled na výkonnost pracovníka (pokud kupříkladu zkompletoval 60 kusů výrobku, ačkoliv je norma nastavena na 100, nemůže mu firma kvůli tomu ponížit odměnu pod zákonnou výši minimální mzdy).

Minimální mzda vám přitom náleží za základní pracovní dobu přepočítanou týdenní úvazky (např. 40 hodin / týden) a zaměstnavatel vám nemůže kupříkladu nařídit práci o víkendu, aby tím vykompenzoval chybějící rozdíl do výše minimální mzdy 2022. Stejně tak nelze započítávat finanční odměnu za:

  • práci přesčas
  • příplatky za svátek a noční
  • příplatky za práci ve ztíženém prostředí
  • náhradu mzdy a odstupné
  • cestovní náhrady (diety)
  • za pracovní pohotovost

Minimální mzda není ani 1/2 průměrné

Smyslem minimální mzdy v ČR je do jisté míry zajistit „důstojný život“ všem zaměstnancům, což se ovšem zdaleka nedaří, neboť nereflektuje stále rostoucí spotřebitelské ceny. O tom svědčí i výrazně rychlejší růst mzdy průměrné, která vychází v roce 2022 na 40 135 korun, a je tedy patrné, že převyšuje minimální mzdu 2022 o 59,6 % (minimální mzda dosahuje na zhruba 40,4 % mzdy průměrné). V některých případech jsou zaměstnanci podhodnoceni a stát jim nedokáže zajistit dostatečný růst minimální mzdy.

Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.

zavřít reklamu