Likvidace pojistné události

Likvidace pojistné události: jak probíhá, do kdy musí být vyřízena, jak vyjádřit nesouhlas

Likvidace pojistné události probíhá vždy, kdy klient ohlásí pojišťovně, že po ní bude požadovat finanční „odškodnění“. To může být vyplaceno jak za úraz a nemoc, tak za poškozené auto (vlastní i někoho jiného), poničenou nemovitost, ukradený majetek, škodu způsobenou v občanském životě apod. Pojišťovny musí jednat dle smluvených podmínek, ale ne vždy mohou dojít k výsledku, s nímž bude pojištěný spokojený. V takovém případě může ale vyjádřit nesouhlas, eventuálně nechat pojistné plnění vymáhat.

Co je likvidace pojistné události

Jedná se o proces, při němž dojde ze strany pojišťovny k prošetření záležitosti a zhodnocení skutečností, aby mohla určit oprávněnost, a případně rozsah a způsob plnění. Obecně tedy neplatí, že k němu musí dojít vždy, kdy dojde k oznámení pojistné události, ale zásadně za podmínek definovaných ve smlouvě. Likvidaci pojistné události má přitom na starosti tzv. likvidátor, což je zaměstnanec pojišťovny s kvalifikací. Jednat se může třeba o lékaře, experta na nemovitosti, automobily apod.

Lhůta na vyřízení likvidace pojistné události

Zejména v „jasných“ případech obvykle nedochází k průtahům nebo vyhýbání se odpovědnosti; za takové lze považovat typicky úrazy, které jsou jednoznačně potvrzeny lékařskou zprávou, a kdy máte ve smlouvě definované pevné plnění (ať jednorázové, tak za každý den), nikoliv pohyblivé. Likvidátor pak nemívá pochybnosti a likvidaci pojistné smlouvy uzavře klidně už za pár dní. Ze zákona má ale 3měsíční lhůtu od nahlášení události, není-li určeno (tedy ujednáno) jinak. Takové období by mělo být dostačující i pro velmi důkladné šetření, pojišťovny ho mohou využít v případech, kdy mají hradit vyšší částku.

Druhy likvidace pojistné události

Ze strany pojišťovny dochází zpravidla k finančnímu plnění, které může být provedeno:

  • na základě faktur, kdy vám budou proplaceny skutečné náklady na opravu (auta, domu…), ale nesmí přesáhnout stanovený strop
  • rozpočtem, nebo také tabulkově, dostanete částku, s níž můžete naložit podle svého; klidně si tak můžete bouraný automobil opravit svépomocí, anebo si peníze prostě nechat

Jak probíhá likvidace pojistné události

  1. k jejímu vzniku dojde v den nahlášení pojišťovně, což musí pojištěný provést bez zbytečného odkladu, tedy v ideálním případě ihned (obecně ale existuje tolerance několika dní)
  2. následně pojišťovna zahájí tzv. likvidaci pojistné události, během níž vyhodnotí obdržené doklady, případně si zajistí další (třeba lékařskou zprávu, vyjádření policie…, ale žádat může i dokumenty nebo doklady přímo od pojištěného)
  3. pojišťovna vyrozumí pojištěného o výsledku neprodleně po skončení šetření, tedy likvidaci pojistné události, jímž může být uznání plnění v nějaké výši, případně zamítnutí

Nesouhlas s likvidací pojistné události

Setkat se můžete i s případem, kdy dojde k přiznání nízkého, možná i neadekvátního plnění, eventuálně k úplnému zamítnutí. Tehdy můžete v prvním kroku vyjádřit nesouhlas s likvidací pojistné události a vlastně tak záležitost vrátit pojišťovně k přezkoumání. Zpravidla k tomu dochází, pokud:

  • nesouhlasíte s odhadem částky na opravu (eventuálně „náhradu“, pakliže došlo k totální škodě, tedy je auto poškozené natolik, že se ho nevyplatí opravovat)
  • pojišťovna pokrátila vyplacené odškodné
  • došlo k úplnému zamítnutí nároku na pojistné plnění

Někdy se může stát, že vás pojišťovna jednoduše „zkouší“, aby nemusela vyplatit více, než je ochotna, jindy třeba likvidátor neměl veškeré informace, anebo mohl nějaké přehlédnout. Kdybyste ale dostali i napodruhé stejné, eventuálně ještě horší rozhodnutí, a uznáte, že jednání s pojišťovnou není dle vašich představ, budete se muset obrátit na soud, případně zkusit vymáhání pohledávek vůči pojišťovně.

Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.