Konsolidace půjček

Jak funguje konsolidace půjček, komu se vlastně (ne)vyplatí, a co to je

Konsolidace půjček znamená jednoduše sloučení vícero úvěrů do jednoho. Z toho plyne hned několik výhod jako nižší měsíční splátky, celkově zaplatit méně, nebo možnost získat řadu benefitů (ty však nejsou standardem u každého poskytovatele); neplatí to ale vždy a je proto důležité vše dopředu spočítat. V některých případech se totiž může konsolidace půjček naopak prodražit. Zvážit by ji měl každopádně každý, kdo hradí alespoň jeden nevýhodný úvěr a k němu jakýkoliv další, třeba i malý.

Co je cílem konsolidace půjček (jak funguje)

V tomto procesu dojde k vyplacení stávajících věřitelů (tedy úvěrových společností), u nichž máte dluh a zahrnete je do konsolidace půjček. Tím budou závazky splaceny předčasně a vznikne jeden nový, jehož výše bude dosahovat součtu dluhů u všech vyplácených věřitelů. Počítána je na základě vyčíslení dlužné částky k nějakému konkrétnímu dni. Úvěrové společnosti přitom nesmí žádat doplacení úroků, smluvní pokuty, ani jiných poplatků za dobu, o níž smlouva předčasně končí (zakazuje jim to zákon).

Podmínky konsolidace (bez nich to nepůjde)

K určení, zda dosahujete potřebné bonity a máte nárok právě na konsolidaci, je třeba splňovat několik předpokladů. Některé ukládá zákon, jiné vychází z podstaty úvěrového produktu:

 • sloučit musíte alespoň 2 půjčky (v případě, že chcete lepší podmínky pouze u jedné, nejedná se o konsolidaci, ale o refinancování úvěru, eventuálně lze využít také restrukturalizaci půjčky)
 • aktuálně nemáte po splatnosti žádný závazek (splátky úvěrů, zálohy na energie, pojištění…)
 • výše splátky konsolidace půjček nebude vyšší než 50 % vašeho čistého měsíčního příjmu (pro osoby ve věku 36 let nebo starší je hranice 45 %)
 • celková výše všech úvěrů nesmí přesáhnout 9,5násobek vašeho čistého ročního příjmu (8,5 násobek, pakliže vám je 36 let nebo více)

Co znamená „konsolidace“

Původ slova konsolidace pochází z latiny a vznikl spojením dvou slov con-, což znamená „dohromady“, a solidus, tedy „pevný“ a lze ho využít nejenom v případě půjček, ale v ekonomii obecně. Slovní spojení consolidus je možné volně přeložit jako pevný / upevnění, výstižnější je však „stabilizace“ (ve smyslu stabilizovat nebo upevnit situaci, v tomto případě zejména výši splátek, úrokovou sazbu a RPSN).

Jaké jsou výhody konsolidace půjček

Konsolidace půjček má smysl tehdy, kdy klient splácí dva nebo více spotřebitelských či podnikatelských úvěrů (vyjímaje hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření), protože tím může ušetřit:

 • dojde ke snížení měsíčních splátek
 • klesnout může také celkově splatná částka
 • nově stačí posílat pouze jednu jedinou úhradu
 • celkově lepší podmínky (nejenom nižší úroky a RPSN)
 • benefity nového poskytovatele (někteří nabízí třeba možnost odkladu splátek zdarma, vrácení úroků nebo i několika splátek, pakliže po celou dobu hradíte včas atd.)

Konsolidace půjček má i nevýhody

Současní věřitelé se nemusí klienta vzdát „jenom tak“, podle zákona mají totiž nárok na poplatek, který jim alespoň z části pokryje zvýšené administrativní náklady (nemusí ho ale žádat). Vedle se potom někdy pojí s konsolidací půjček i značná nevýhoda, s níž by měl každý dopředu počítat:

 • celkově splatná částka obvykle po konsolidaci nevýhodných půjček klesne, ale máte-li aktuálně u všech produktů dobré úroky, může naopak dojít ke zvýšení (vysvětleno na příkladech níže)
 • zároveň se můžete připravit o benefity současných poskytovatelů, pakliže nějaké nabízí, zatímco u nového je nedostanete (nabídka služeb pro klienty se totiž dost liší)
 • klient uhradí 0,5 % z předčasně splácené částky, pakliže smlouva končí za méně jak rok; nebo 1 %, jestliže by měla řádně skončit za více než 12 měsíců

Takový poplatek však vychází max. na 1 000 Kč ze sta tisíc, takže i přes tuto malou nevýhodu se konsolidace půjček ve většinou vyplatí. Dopředu však doporučujeme rozhodnutí promyslet a spočítat na kalkulačce.

Kolik peněz může konsolidace půjček ušetřit

Je to velmi individuální, vždy totiž záleží na konkrétní situaci a podmínkách. Zatímco někdy konsolidace půjček pouze sníží měsíční splátky, ale celkově úvěr prodraží, jindy můžete výrazně ušetřit na obojím. V zásadě je sloučení úvěrů vhodné pro nevýhodné produkty s vysokými úroky a RPSN.

Příklad výhodné konsolidace

 • bezúčelová půjčka 8 018 Kč/měsíc, úvěr na 150 000 korun, trvání 48 měsíců, úroková sazba 57,31 % p.a.
 • splátkový prodej 1 354 Kč/měsíc, úvěr na 50 000 korun, trvání 48 měsíců, úroková sazba 13,5 % p.a.
 • kontokorent 1 157,50 Kč/měsíc, úvěr na 10 000 korun, trvání 10 měsíců, úroková sazba 18,9 % p.a.
 • dohromady klient splácí 10 372 Kč měsíčně
 • celkem za vše uhradí 461 431 Kč a všechny závazky budou při řádném splácení vyrovnány do 4 let
 • výsledný přeplatek za úvěry vychází na 251 431 Kč

Ke sloučení osloví nejmenovanou banku, která mu udělá tuto nabídku konsolidace půjček:

 • bude hradit pouze jednu splátku, a to za bezúčelovou půjčku
 • získal příznivější úrokovou sazbu i RPSN
 • měsíčně mu z účtu odejde 5 000 Kč, což je o 5 372 korun méně (tj. o 51,8 %)
 • splatnost se zvýšila pouze mírně na 52 měsíců (to jsou 4 roky a 4 měsíce, tedy zvýšení o 4 měsíce)
 • za úvěr dohromady zaplatí 260 000 Kč (tedy o 201 431 korun méně)

Příklad (ne)výhodné konsolidace

V tomto případě je třeba brát v potaz, co je cílem klienta. Sloučením půjček totiž dojde ke snížení měsíčních výdajů, což je právě to, co řada klientů hledá bez ohledu, zda během delší splatnosti přeplatí, či nikoliv. Jinými slovy: pakliže jsou aktuální splátky příliš velkou zátěží, má i takováto konsolidace půjček smysl.

 • průměrně počítejme s úrokovou sazbou 8,18 % p.a.
 • bezúčelový úvěr 4 500 Kč/měsíc, úvěr na 200 000 korun, trvání 44,5 měsíce
 • leasing 6 250 Kč/měsíc, úvěr na 300 000 korun, trvání na 48 měsíců
 • kreditní kartu 1 500 Kč/měsíc, úvěr na 30 000 korun, trvání na 20 měsíců
 • dohromady klient splácí 12 250 Kč měsíčně
 • celkem za vše uhradí 530 000 Kč a všechny závazky vyrovná při řádném splácení nejpozději do 4 let
 • výsledný přeplatek za úvěry vychází na 88 000 Kč

Nejmenovaná banka mu udělá nabídku konsolidace půjček s tím, že mu dokáže v případě včasného splácení na konci vrátit několik desítek tisíc. Nový úvěr mu vychází takto:

 • bude hradit pouze jednu splátku, a to za bezúčelovou půjčku
 • získal příznivější úrokovou sazbu i RPSN
 • měsíčně mu z účtu odejde 6 490 Kč, což je o 5 760 korun méně (tj. o 47 %)
 • splatnost se však zvýšila na 10 let (tedy o víc než 100 %, potažmo o 72 měsíců)
 • za úvěr dohromady zaplatí 778 800 Kč (tedy o 248 800 korun více)
 • jelikož klient splácel po celou dobu včasně a v plné výši, vrátí mu 51 829 Kč
 • i přes snížení celkového přeplatku uhradí navíc 196 971 korun (tj. o 123,83 % více)

Výsledkem konsolidace půjček tedy bylo snížení měsíčních splátek, což odlehčilo rozpočtu, ale rovněž se výrazně protáhla splatnost, kvůli čemuž nakonec zaplatíte více. A důvod? Peníze, a potažmo i úroky, mají sílu hlavně v čase, proto i s nižší sazbou uhradíte při dlouhé splatnosti více, zatímco s nízkou a krátkou splatností zásadně méně. Proto je třeba vše dopředu propočítat.

Srovnání: u koho o konsolidaci půjček požádat

V nabídkách jednotlivých společností se nedá vyznat zrovna snadno, přehledná tabulka vám ale pomůže zhodnotit alespoň základní parametry konsolidace půjček u ověřených poskytovatelů:

PoskytovatelÚrokRPSNLimitMax. splatnostPeníze
navíc
Posouzení
žádosti
Poskytnutí
online
VedeníSjednání
na pobočce
Odklad splátek
zdarma
Vrácení
splátek
Air Bank logood 5,4 % p.a.od 6,07 %1 200 000 Kč120 měsíců (10 let)ZdarmaZdarmaZdarmaZdarma2 splátky
Česká spořitelna logood 6,98 % p.a.od 7,39 %2 500 000 Kč108 měsíců (9 let)ZdarmaZdarmaZdarmaaž 5 000 Kč2krát ročněaž 15 splátek
Cofidis logood 8,9 % p.a.od 9,27 %1 000 000 Kč120 měsíců (10 let)ZdarmaZdarmaZdarmaNelze
ČSOB logood 6,9 % p.a.od 7,29 %800 000 Kč120 měsíců (10 let)ZdarmaZdarmaZdarmaZdarmaaž 6 splátek
Home Credit logood 10,80 % p.a.od 11,4 %700 000 Kč120 měsíců (10 let)ZdarmaZdarmaZdarmaNelze
Komerční banka logood 6,9 % p.a.od 7,12 %2 500 000 Kč120 měsíců (10 let)ZdarmaZdarmaZdarma???
Max Banka logood 4,88 % p.a.od 5,14 %1 000 000 Kč84 měsíců (7 let)ZdarmaZdarmaZdarmaNelze
mBank logood 6,9 % p.a.od 7,19 %1 000 000 Kč96 měsíců (8 let)ZdarmaZdarmaZdarmaZdarmaaž 6 splátek
Moneta Money Bank logood 6,3 % p.a.od 6,5 %1 500 000 Kč120 měsíců (10 let)ZdarmaZdarmaZdarma2 499 Kčaž 6 splátek
Raiffeisenbank logood 6,7 % p. a.od 6,9 %800 000 Kč120 měsíců (10 let)ZdarmaZdarmaZdarmaZdarma
Zonky logood 4,99 % p.a.od 5,56 %900 000 Kč120 měsíců (10 let)ZdarmaZdarmaZdarmaNelze
Srovnání nabídek konsolidace od známých bank a nebankovních společností

Jaká je schvalovatelnost konsolidace

Odpověď není zcela jednoznačná, protože to závisí na mnoha faktorech. Některé společnosti se sice pyšní, že mají schvalovatelnost konsolidace i 90 %, tvrzení se ale často nezakládá na pravdě. Obecně platí, že jste-li bonitní (tedy splňujete podmínky výše), může mít nebankovní i bankovní konsolidace schvalovatelnost až 100 %. Šance naopak klesají dlužníkům a lidem se zápisy v registrech dlužníků. Tam potom záleží, o jak vážné prohřešky jde a jaká je jejich současná finanční situace. Svou šanci zvýšíte, když:

 • pracujete u stejné firmy min. 1 rok (nebo úspěšně podnikáte stejnou dobu)
 • nejste v tuto chvíli ve skluzu se splátkou žádného závazku (ani půjčky, ani záloh na energie…)
 • tvoříte si finanční rezervu a zůstává vám alespoň 10 % z toho, co vyděláte
 • seženete si spoludlužníka / spolužadatele (tím může být partner/ka, manžel/ka, i někdo jiný)

Bankovní vs. nebankovní konsolidace

Možnosti finančního trhu jsou opravdu pestré a připravte se na častá tvrzení, že jsou nabídky jedné či druhé strany vždy nevýhodné. Není to pravda, záleží totiž na konkrétní situaci, bonitě klienta a dalších faktorech. I nebankovní konsolidace může být výhodná, a někdy dokonce i lepší než konsolidace bankovní. Nenechte se zmást marketingovými hesly a tvrzením finančníků, že „oni už dělají půjčky 20 let, tak snad vědí, o čem mluví“, pokaždé si projděte nabídky konsolidace půjček doma a srovnejte je.

Soukromá konsolidace nebývá cestou

Když se někdo nachází v ne zrovna dobré finanční situaci a úvěrové společnosti mu žádosti opakovaně zamítají, hledá všemožné způsoby pomoci. Jednou z takových bývá soukromá konsolidace, kterou nabízí lidé, co mají volné prostředky; na oplátku ale žádají opravdu vysoké úroky, kvůli nimž i několikrát přeplatíte vypůjčenou částku. Navíc se uzavřením smlouvy na základě občanského zákoníku vzdáváte ochrany, která plyne ze zákona o spotřebitelském úvěru. Soukromá konsolidace tak může dávat smysl lidem, co nemají jinou možnost a např. ani nemohou prokázat pravidelné příjmy, ačkoliv si peníze „obstarat“ umí.

Kalkulačka konsolidace půjček řekne více

Při rozhodování se, koho oslovit, narazíte na spoustu nabídek bankovních domů i nebankovních firem. Ale jak se vyznat v jejich nabídkách a zhodnotit, která je tou nejlepší? S tím pomůže kalkulačka konsolidace půjček, kterou mají poskytovatelé na stránkách. Zpravidla vás bude zajímat:

 • výše úvěrového rámce
 • úroková sazba a RPSN
 • délka splácení
 • jaké úvěry dokáže sloučit
 • poplatky, pokud nějaké jsou

Z toho vám vyplynou zásadní informace, podle nichž už lépe posoudíte, zda je pro vás nabídka oslovené společnosti tou „pravou“, nebo bude lepší poptat konsolidaci půjček jinde:

 • o kolik klesnou měsíční splátky
 • zda a kolik celkem ušetříte (nebo naopak přeplatíte)

Žádost o konsolidaci online vs. na pobočce

Vzhledem k tomu, že doba zásadně pokročila, umožňují dnes de facto všechny nebankovní společnosti i banky sjednávat konsolidace půjček online. Takto přes internet přitom vyřídíte úplně celý proces, tedy včetně podpisu smlouvy. Nebankovní společnosti potom v naprosté většině případů vůbec nemají kamenné pobočky a možnost osobního jednání tak nabízí zásadně banky. Ovšem pozor, že si některé účtují za sjednání konsolidace na pobočce poplatek až 3 000 Kč (ale ne všechny).

Jak probíhá konsolidace půjček krok za krokem

Abyste si mohli udělat lepší představu, co se vlastně od začátku až do konce děje, pomůže vám tento obecný postup, který je stejný u drtivé většiny poskytovatelů konsolidace půjček:

 1. Jakmile máte rozmyšleno, u koho chcete žádat, přejděte na jeho webové stránky
 2. Tam vyberte z úvěrových produktů „Konsolidace půjček
 3. Zvolte, o jakou částku máte zájem, resp. kolik potřebujete na vyplacení současných dluhů (jejich aktuální výši by vám měli sdělit věřitelé, ale např. banky ji zobrazují přímo v účtu; pokud je ale nechcete oslovovat, napište částku, jakou jste si kdysi brali, a odečtěte od ní dosud uhrazené splátky)
 4. Poté uveďte, jaké úvěry chcete do konsolidace půjček zahrnout
 5. Vyplňte informace a kontakt (kdo jste, telefonní číslo, odkud máte příjem a jak vysoký…)
 6. Odešlete žádost a vyčkejte, než vás oslovený poskytovatel kontaktuje (obvykle to netrvá déle než hodinu)
Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.