Recenze ePohledavky – vymáhání dluhů

ePohledávky: vymáhání dluhů online a zdarma

Služba ePohledávky funguje jako právní portál, který zajišťuje vymáhání pohledávek online a zdarma do doby, než vám případ vyhraje. Pokud vám tedy někdo dluží na nájemném, nebo pojišťovna vyplatila nižší plnění, můžete se domoci nároku bezstarostnou a relativně levnou cestou. ePohledávky spolupracují s řadou advokátních kanceláří, díky čemuž jsou schopny pomoci de facto za každé okolnosti jak běžným lidem, tak podnikatelům (OSVČ) a firmám.

Výhody a nevýhody vymáhání dluhu přes ePohledávky

 • Nic neplatíte předem, žádné zálohy
 • Provize pouze z vyhraných případů
 • Vždy vás zastupuje specializovaný právník
 • Úplně vše řešíte online, nikam nechodíte
 • Vymůžou i malé pohledávky (od 5 000 korun)
 • Nic neřešíte, vše zajistí advokáti z ePohledávky
 • Máte neustálý a aktuální přehled o dění
 • Když u soudu prohrajete, neplatíte provizi
 • Pomůžou fyzickým osobám, OSVČ i firmám
 • Více než 14 000 vyhraných případů
 • Pohledávky lze odkoupit (resp. prodat)
 • Zdarma probíhá i lustrace dlužníka
 • Provize 20 % není málo, ale jde o standard na českém trhu (vám přitom zůstává 80 %)
 • Velmi malé pohledávky do pár tisíc Kč nemusí být přijaty (někdy ani nemají šanci uspět)

S čím vám ePohledávky pomohou

Jelikož portál spolupracuje s celou řadou advokátů, dokáže zajistit vymáhání dluhu de facto ve všech případech; a to jak běžným občanům, tak podnikatelům (OSVČ) a firmám. Nemusí se však jednat pouze o případy, kdy vám protistrana nezaplatila (třeba dlužné nájemné), ale také pokud s vámi pojišťovna nejedná fér.

Pohledávky: ať vám dluží (téměř) kdokoliv

 • Nezaplacená faktura
 • Nesplacena půjčka
 • Nesplacená směnka
 • Nezaplacená mzda
 • Nezaplacený nájem
 • Dlužné výživné
 • Náhrady škody
 • Exekuce online
 • Správa pohledávek
 • Inkasní služby

Pojistné plnění: když pojišťovna není fér

 • Oprava fakturou: když vám pojišťovna zaplatí méně, než jaké byly reálné náklady na uvedení věci do původního stavu
 • Náhrada škody rozpočtem: to když dostanete méně peněz, než kolik by byla třeba na uvedení věci do původního stavu
 • Náhradní auto (odpočet za ujeté kilometry): pojišťovna strhla částku z půjčovného náhradního vozidla za ujeté km
 • Totální škoda / odcizení vozu: pokud vám pojišťovna vyplatila méně, než byla reálná hodnota auta
 • Pojištění odpovědnosti: když vám odmítají zaplatit celou škodu (nebo dle tabulek), kterou jste způsobili
Jaké dluhy je možné vymáhat přes ePohledávky

Jakým způsobem je vymáhání dluhu řešeno

Někdy nemusí případ dojít až k soudu, řada hříšníků raději dluh vyrovná hned po obdržení předžalobní výzvy, anebo se pokusí domluvit na oboustranně schůdném řešení bez soudních tahanic. Právníci ePohledávky jsou přitom připraveni řešit všechny možné varianty jednání, a sice:

 • mimosoudně: nedojde k podání žaloby a strany se domluví mezi sebou (za asistence advokáta), jak pohledávku splnit.
 • soudně: dlužník nespolupracuje či nárok věřitele neuznává, a dochází k podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, po němž následuje soudní slyšení, kde dojde k jeho projednání.
 • exekučně: soud uložil dlužníkovi povinnost dluh vyrovnat, ale ten se k tomu nemá, anebo nemůže (chybí mu finanční prostředky); v takovém případě mu exekutor zabaví majetek a postihne v rámci zákona i jeho příjmy.

Jaký může být výsledek vyhraného případu

Pokud se podaří s dlužníkem domluvit, anebo mu úhradu nařídí soud, neznamená to ještě, že máte peníze druhý den na účtu. Dlužník je evidentně nemá, a proto musí být pohledávka vymáhána právní cestou; dojít tedy může k několika způsobům vyrovnání:

 • jednorázová úhrada: dochází k ní v případě, kdy „je kde brát“ a řeší se kupříkladu neshoda obou stran (typicky spory o vrácení jistoty složené před začátkem nájmu)
 • splátkový kalendář: protistrana vám bude dluh splácet postupně; nejčastěji jsou domluveny pravidelné splátky, které hradí dlužník buď z vlastní vůle (nebo po rozhodnutí soudu), anebo mu jsou sráženy ze mzdy či jiných příjmů (to pokud dostal případ na stůl exekutor)
 • majetkové vyrovnání: poněkud netypické, avšak možné je i umoření dluhu formou převodu majetku (jak movitého, tak nemovitého), je však nutné jej řádně ocenit soudním znalcem

Kolik stojí služby ePohledávky, když jsou zdarma

Ačkoliv portál nabízí služby bez nutnosti záloh či zpětného doplacení za služby právníků, nedělá to pochopitelně zdarma. Za vymáhání dluhů, ať jde o neuhrazené nájemné, velké či malé pohledávky, si berou právníci odměnu ve výši 20 % z vymožené částky (vám tedy zůstává 80 %), a navíc jim protistrana uhradí náklady na vaše zastupování dle zákonných tabulek. To už ale není vaše starost, neboť budou přičteny dlužníkovi nad rámec dluhu, který má vůči vám. V závěru tedy nezaplatíte ze svého vůbec nic, a to ani v případě neúspěchu.

Jaký je postup, když svěříte případ ePohledávky.cz

Na úvod je dobré zmínit, že šetří váš čas a obvykle se během několika hodin dozvíte, zdali má váš případ šanci na úspěch, či nikoliv. Nebudete tak přes týden čekat na vyjádření právníka v nejistotě a ještě platit pouze za to, že se na případ podíval; ePohledávky si neúčtují žádné zálohy, ani poplatky za úvodní konzultaci. Máte-li zájem o zhodnocení své pohledávky online, postupujte následovně:

 1. Ze všeho nejdříve přejděte na stránku ePohledávky, nebo si do mobilu stáhněte aplikaci Debito
 2. Vyplňte důkladně formulář (info o vás a dlužníkovi, jaký vznášíte nárok, a vyfoťte dokumenty)
 3. Následně dojde k posouzení vašeho nároku odborníky z daného oboru
 4. Pokud není, nic neplatíte; a pokud je, bude následovat:
 5. Kontaktuje vás právník, který s vámi připraví dokumentaci potřebnou k vymáhání pohledávky (ke sjednání zastoupení při vymáhaní nároku bude nutné udělit plnou moc a sepsat příkazní smlouvu)
 6. Právní kancelář zašle dlužníkovi předžalobní výzvu s žádostí o úhradu dluhu
 7. Dojde-li k úhradě, dostáváte peníze a cesta končí; v opačném případě:
 8. Záležitost půjde k soudu a bude podána žaloba (návrh na vydání elektronického platebního rozkazu)
 9. Pakliže dlužník vymáhanou pohledávku uhradí po nařízení soudu, dostanete své peníze; jinak:
 10. Věc je předána exekutorovi, který zahájí exekuční řízení a zabaví dlužníkovi majetek, postihne mzdu apod.
 11. Jestliže bylo co zabavit, dostáváte své peníze jednorázově, nebo postupně (v případě srážení ze mzdy); pokud ne, případ pokračuje exekučním vymáháním

Vy coby věřitel přitom za celou dobu žádné služby neplatíte, nesmíte však případ odebrat (jinak byste museli doplácet jak čas právníků, tak exekutora, soudní poplatek apod.). Všechny náklady na vymáhání pohledávky bude hradit dlužník nad rámec částky, kterou po něm chcete vy. Na to bude ostatně upozorněn už v předžalobní výzvě.

Formulář pro zadání případu k vymáhání dluhů přes ePohledávky

Vše můžete sledovat v aplikaci Debito

Aby byla komunikace co nejrychlejší a měli jste vždy aktuální informace o změnách v případu, zavedly „vymahači dluhů“ ePohledávky mobilní aplikaci Debito, která je dostupná pro OS Android i iOS (resp. přístroje Apple). V té totiž můžete samotné vymáhání pohledávek nejenom zadat, ale také sledovat, co se děje: když právník kupříkladu pošle předžalobní výzvu, uvidíte to; stejně jako jestli a jak zareagovala protistrana. Aplikace Debito je pochopitelně zdarma.

ePohledávky nepřijímají každý případ

I když se to někomu nemusí líbit, ne každá pohledávka získá zastoupení. Proč? Zkušený právník dokáže odhadnout pravděpodobnost (ne)úspěchu možného vymáhání dluhu a provede i lustraci hříšníka. Pokud například zjistí, že jde o člověka s několika exekucemi a pestrou dluhovou historií, nemá někdy smysl po něm žádat úhradu další pohledávky. Zkrátka na to nemá a už mu nelze nic zabavit, takže byste se – bohužel – ke svým penězům stejně nedostali.

Nejedná se přitom o neschopnost advokátů z ePohledávky.cz, ale o možnosti právního systému, v němž může dojít po 5 letech k úplnému oddlužení a tedy i ochraně před starými věřiteli. Zkušený advokát tak nepůjde do předem prohrané bitvy, která by ho zcela zbytečně stála čas, úsilí, a nakonec i peníze – každý chce dostávat za svou práci zaplaceno, a pokud ví, že nemá smysl se vymáháním pohledávky zabývat, chce si tím pádem vydělat jinou.

Někdy peníze nedostanete, ani když vyhrajete

I když je to smutné a nefér, může žalovaná strana vstoupit do tzv. insolvence, v níž bude povinna splácet pouze v minimálním rozsahu, a to nejvýše nad rámec nezabavitelného minima. Takže i když bude vymáhání pohledávky úspěšné, dlužník se odpovědnosti zbaví a nejdéle po 5 letech jej stát zcela oddluží. Jenže po tuto dobu, je-li kde brát, nebudou ani malé splátky posílány vám, přednostně si totiž vezme svou odměnu exekutor.

Co jsou pohledávky (definice)

Jedná se o právo věřitele, který se podle něj může dožadovat splnění závazku, k němuž se druhá strana smluvně zavázala. Obvykle se jedná o peněžní úhradu, třeba za pronajímání bytu, nebo když odběratel neuhradí fakturu. Žádat ale můžete i vykonání nějaké služby, kupříkladu dokončení stavby domu, k níž se zhotovitel „upsal“. Definice pohledávky je sice obecná, stejný princip je ale možné aplikovat de facto v jakémkoliv sporu, kdy má ze smlouvy plynout plnění. A pokud k němu nedojde, může věřitel pohledávku právně vymáhat.

Odkup pohledávek: když chcete peníze rovnou

Je obecně známo, že se soudy v České republice obvykle „táhnou“ velmi dlouho, a to bez ohledu, do jaké životní či finanční situace vás dlužník dostal. Velmi často se řeší třeba vymáhání dluhu na nájemném, případně jiné malé pohledávky, které však nejsou pro justici prioritní (přednostně se řeší třeba ublížení na zdraví…), takže se budou věcí poprvé zabývat klidně až po roce. Ale pokud nechcete tímto procesem procházet a vyčkávat, nabízí portál ePohledávky odkup pohledávek, takže dostanete peníze rovnou.

Pochopitelně projeví zájem pouze o ty, které mají šanci na úspěch, kupříkladu ústní dohody a nekvalitně sepsané smlouvy jsou de facto bez šance. Odprodat ale můžete vše, kde stojí zákon na vaší straně, a pouze se vám nechce čekat na rozhodnutí soudu či exekutora. Kolik přesně vám ePohledávky nabídnou není jisté, z recenzí lidí však vyplývá 50 až 70 % z částky, na jakou máte coby věřitel nárok. Může se to zdát hodně, ale pokud jde o odkup malé pohledávky v řádech desítek tisíc, zvažte, jestli raději nevzít polovinu hned, než čekat na 80 % i přes dva roky.

Jaké pohledávky je možné odkoupit (prodat)

ePohledávky.cz projeví zájem zpravidla o ty s „jistotou úspěchu“, a zejména pak, jedná-li se o zajímavé plnění (kupříkladu od 50 000 Kč výše); naopak o vymáhání malých pohledávek do 4 000 korun dle některých recenzí příliš zájem nemá, čemuž se ovšem nelze divit (na takové je lepší oslovit inkasní agenturu). K prodeji můžete nabídnout de facto jakoukoliv pohledávku, ať jde o dlužné nájemné, nezaplacenou fakturu, či neuhrazenou směnku:

V jakých oblastech je možné vymáhat dluh přes ePohledávky.cz

Pochopitelně projeví zájem pouze o ty, které mají šanci na úspěch, kupříkladu ústní dohody a nekvalitně sepsané smlouvy jsou de facto bez šance. Odprodat ale můžete vše, kde stojí zákon na vaší straně, a pouze se vám nechce čekat na rozhodnutí soudu či exekutora. Kolik přesně vám ePohledávky nabídnou není jisté, z recenzí lidí však vyplývá 50 až 70 % z částky, na jakou máte coby věřitel nárok. Může se to zdát hodně, ale pokud jde o odkup malé pohledávky v řádech desítek tisíc, zvažte, jestli raději nevzít polovinu hned, než čekat na 80 % i přes dva roky.

Jaké pohledávky je možné odkoupit (prodat)

ePohledávky.cz projeví zájem zpravidla o ty s „jistotou úspěchu“, a zejména pak, jedná-li se o zajímavé plnění (kupříkladu od 50 000 Kč výše); naopak o vymáhání malých pohledávek do 4 000 korun dle některých recenzí příliš zájem nemá, čemuž se ovšem nelze divit (na takové je lepší oslovit inkasní agenturu). K prodeji můžete nabídnout de facto jakoukoliv pohledávku, ať jde o dlužné nájemné, nezaplacenou fakturu, či neuhrazenou směnku:

 • nezaplacená faktura
 • nesplacena půjčka či směnka
 • nezaplacená mzda
 • nezaplacený nájem
 • náhrady škody
 • exekuce online atd.

Kdo jsou ePohledávky (kdo služby nabízí)

Jedná se o ryze český projekt firmy ERECEIVABLES MANAGEMENT s.r.o. s tuzemským majitelem, který ho založil v roce 2014, aby pomáhal lidem řešit pohledávky online a dostupně. Aktivně spolupracuje s řadou nezávislých advokátů i právních kanceláří, které mají na kontu dohromady přes 14 000 úspěšně vymožených dluhů.

ePohledávky působí v ČR a na Slovensku

Zakladatelé prezentují službu jako zcela revoluční, neboť pomáhají lidem bez požadavku na odměnu i několik let, a ohodnoceni jsou teprve v případě, že případ vyhrají. A protože se právnímu portálu daří, rozšířily se ePohledávky z České republiky i na Slovensko, kde jsou právníci schopni řešit jak tamní legislativu, tak vztahy mezi oběma zeměmi. Systém vymáhání pohledávek i provize přitom funguje stejně jako u nás.

Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.