Výpočet čisté mzdy

Výpočet čisté mzdy: postup, příklad z praxe a tipy, jak získat daňový bonus a co odečíst

Výpočet čisté mzdy má jednoduchá pravidla a během krátké chvíle ho zvládnete provést sami, což se hodí třeba tehdy, kdy nastupujete do nového zaměstnání. Finanční odměna je přitom vždy nabízena v hrubé výši; ale pozor, že ne vždy se čistá mzda rovná částce k výplatě, může z ní totiž dojít k odečtu některých položek a stejně tak zohledňovat daňové bonusy. Každému proto může vycházet jinak a k výpočtu vám postačí de facto pouze kalkulačka, pár informací a správný postup (popsaný níže).

Co je třeba znát pro výpočet čisté mzdy

 • hrubou mzdu, která je stanovena součtem základní mzdy a dalších peněžitých i nepeněžitých příjmů od vašeho zaměstnavatele
 • sazbu pro odvod zdravotního a sociálního pojištění
 • sazbu daně (jsou dva stupně, ale běžně je užíván ten první, tedy daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 %, více níže)
 • slevy na dani (vedle základní slevy na poplatníka to může být ještě třeba na manžela/manželku, studenta apod.)
 • zvýhodnění (nebo také daňový bonus, standardně na děti)
 • srážky ze mzdy (máte-li je se zaměstnavatelem dohodnuté, třeba že z vaší mzdy rovnou odesílá peníze na stavební spoření, penzijní připojištění apod., eventuálně do nich může být počítána i nařízená exekuce, např. na alimenty)

Výpočet čisté mzdy: postup a příklad

Ze všeho nejdříve potřebujete znát 1) hrubou mzdu, jejíž výši zjistíte nejlépe v pracovní smlouvě, případně na výplatnici (pakliže jste už nějakou dostali), a 2) základ daně. Jako první si tedy zjistěte výši hrubé mzdy u zaměstnavatele (nebo platu, pracujete-li „pro stát“), z níž vypočtěte základ daně.

Základní mzda + další peněžité i nepeněžité příjmy (například pokud užíváte služební automobil i k soukromým účelům) = hrubá mzda …tu je třeba zaokrouhlit na celé stokoruny nahoru (vyjde-li vám např. 20 377 Kč, zaokrouhlete částku na 20 400 Kč), čímž získáte základ daně. Následně:

 • ze zaokrouhleného základu daně vypočítejte 15 % (případně 23 %, máte-li vyšší příjmy), čímž určíte zálohu na daň
 • poté z hrubé mzdy odečtěte zdravotní pojištění (4,5 %), sociální pojištění (6,5 %) a onu zálohu na daň
 • k získanému číslu je třeba připočítat uplatňované slevy na dani (maximální částka těchto slev nesmí být vyšší než vypočtená záloha na daň, tzn. finanční úřad vám za slevy nic „vracet“ nebude, přinejlepším mu jenom nic neodvedete).
 • následně připočítejte zvýhodnění na děti, viz. výše (na rozdíl od slev může vzniknout daňový bonus, kdy vám FÚ zašle peníze „navíc“).

Výsledkem tohoto výpočtu je čistá mzda, z níž zaměstnavatel odečte ostatní srážky a připočítá daňové bonusy, čímž dostanete tak částku k výplatě.

Příklad: výpočet čisté mzdy

 • pan Novotný pobírá hrubou mzdu 20 377 Kč
 • vedle základní slevy na poplatníka 2 570 Kč si pan Novotný uplatňuje ještě slevu na jedno (první) dítě ve výši 1 267 Kč, přičemž srážky ze mzdy nemá
 • zaokrouhlený základu daně tedy vychází na 20 400 Kč (na stovky nahoru)
 • 15% záloha na daň tak odpovídá v základu 3 060 Kč (20 400 x 0,15)
 • od této částky je nutné odečíst základní slevu na poplatníka 2 570 Kč, takže ve výsledku vychází daň 490 Kč (kdyby byla výše slev vyšší než vypočtená záloha na daň, bude výsledkem nula)
 • k tomu uplatňuje pan Novotný daňový bonus 1 267 Kč na zmíněné dítě, čímž mu vznikne daňový bonus 777 Kč
 • zdravotní pojištění vychází na 918 Kč (20 400 x 0,045)
 • sociální pojištění je 1 326 Kč (20 400 x 0,065)
 • od hrubé mzdy 20 377 Kč tedy dojde k odpočtu 2 245 Kč za sociální a zdravotní, a naopak k přičtení daňového bonusu 777 Kč
 • čistá mzda k výplatě proto vychází 18 909 Kč

Vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění

Z hrubé mzdy musíte každý měsíc odvést nějaké peníze do sociálního a zdravotního systému (OSVČ hradí místo toho zálohy, nazývané také odvody), což vychází následovně:

 • zdravotní pojištění 4,5 %
 • sociální pojištění 6,5 %

Avšak dosáhne-li zaměstnanec maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění dříve, než uplyne kalendářní rok, pak již po zbytek roku sociální pojištění neodvádí. Strop pro vyměřovací základ přitom odpovídá 48násobku průměrné mzdy, což byla v roce 2023 částka 1 935 552 Kč ročně (nebo 161 296 Kč měsíčně), zatímco pro rok 2024 došlo k navýšení částky na 2 110 416 Kč ročně (tj. 175 868 Kč měsíčně).

Počítání si můžete zjednodušit

K výpočtu sociálního a zdravotního pojištění lze použít součet procent (4,5 + 6,5 = 11 %) a počítat tak rovnou jako 11 % z hrubé mzdy.

Jakou sazbu daně použít (15 nebo 23 %)

K výpočtu čisté mzdy je standardně užívána sazba daně 15 % v případě, že hrubá mzda (nebo plat) dosahuje maximálně 155 644 Kč měsíčně (tj. 1 867 728 Kč ročně). Jakmile byste tuto částku přesáhli, dostanete se do dvojího daňového pásma a vaše příjmy budou do zmíněného limitu daněny sazbou 15 %, a cokoliv nad něj pak sazbou daně 23 % (lze ji označit za „daň z úspěchu“).

Pozor však, že ke zdanění druhého pásma dochází ročně v daňovém přiznání, a to pouze z částky nad limit prvního daňového pásma. Například když budete mít mzdu 2,5 milionu korun, tak je 1 867 728 Kč daněno 15 %, a zbylá částka, tedy 632 272 Kč, podléhá 23% dani. To se ale týká výhradně manažerských a ředitelských pozic, ani s průměrnou mzdou vás dvojí daňové pásmo de facto nemusí zajímat.

Uplatnění slevy pouze u jednoho zaměstnavatele

Máte-li více zaměstnání, jednotlivé slevy můžete uplatnit vždy pouze u jednoho zaměstnavatele, a to buď měsíčně nebo ročně v daňovém přiznání za uplynulý rok.

Nezdanitelné částky (položky) ušetří na daních

Zaměstnavatel za vás každý měsíc posílá na finanční úřad zálohu na daň (pakliže vznikne) a jedenkrát ročně dochází k jejímu vyúčtování. Nemusíte ji přitom hradit celou, několika způsoby ji lze ponížit a výsledkem tak může být, že vyjdou daně čistá nula, nebo vám dokonce FÚ peníze „vrátí“ v rámci daňového zvýhodnění. Následující položky můžete (ale nemusíte) uplatnit:

 • sleva na poplatníka ve výši 2 570 Kč / měsíc (tj. 30 840 Kč za rok) na základě formuláře Prohlášení poplatníka daně z příjmů (tzv. růžový papír), který podepíšete u zaměstnavat
 • sleva na manžela, manželku (bez dostatečného příjmu 68 000 Kč ročně) 2 070 Kč měsíčně
 • sleva na invalidní důchod 1. a 2. stupně 210 Kč měsíčně
 • sleva na invalidní důchod 3. stupně 420 Kč měsíčně
 • sleva na dani ve výši 1 345 Kč měsíčně, vlastníte-li vy sami průkaz ZTP/P
 • sleva na studenta 335 Kč měsíčně
 • daňové zvýhodnění za první dítě vychází 1 267 Kč (2 534 Kč v případě, že vlastní průkaz ZTP/P).
 • daňové zvýhodnění za druhé dítě vychází 1 860 Kč (3 720 Kč v případě, že vlastní průkaz ZTP/P)
 • daňové zvýhodnění za třetí a každé další dítě vychází 2 320 Kč (4 640 Kč v případě, že vlastní průkaz ZTP/P)

Každou položku uplatníte max. jednou

Pakliže by vás napadlo, že si třeba slevu na dítě uplatní oba rodiče, možné to není. Každou z položek je možné odečíst z daní pouze jednou měsíčně. Vedle toho je ale možné částku ponížit ještě třeba o úroky z hypotéky.

Čistá mzda/plat není vždy částka k výplatě

Pod pojmem čistá mzda si mnoho lidí představí tu částku, kterou od zaměstnavatele obdrží každý měsíc na učet. To pravda být může, ale také nemusí. Čistá mzda se totiž rovná částce k výplatě pouze v případě, že nemáte se zaměstnavatelem dohodnuté ostatní srážky (a odvádí z ní za vás tedy pouze sociální a zdravotní pojištění a daně). Jedná se například o příspěvek na soukromé životní pojištění, penzijní pojištění, splátky půjček nebo i manka, alimenty a další.

Mzda vs. plat, rozdíl je malý, ale zásadní

Odpověď je velmi jednoduchá a v podstatě se jedná o totéž; rozdíl je pouze v tom, kdo vám peníze vyplácí, potažmo pro koho pracujete. Jestliže jste „zaměstnáni“ (potažmo se obvykle jedná o služební poměr) ve státním sektoru (třeba jako učitel, úředník, policista, hasič…), dostáváte plat. Ale pracujete-li v sektoru soukromém (tedy pro firmu), pobíráte mzdu. Vedle toho je plat udáván platovými tabulkami, zatímco mzda se řídí politikou každé společnosti a omezuje ji pouze „zespodu“ mzda zaručená a minimální.

Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.