Bonita (výpočet)

Výpočet bonity klienta aneb Podle čeho je posuzován nárok na půjčku

Jestli vám úvěrová společnost půjčku poskytne nebo ne, se odvíjí od tzv. bonity klienta, což lze volně přeložit jako úvěruschopnost, nebo také „schopnost klienta splácet úvěr“. Do jejího výpočtu jsou zahrnuty všemožné faktory a na jejich základě odhadnuta pravděpodobnost, jak budete půjčku splácet, a to i tehdy, kdybyste přišli o práci. Nejvíce je zajímají faktory vypsané níže, kupříkladu banky však mají i své interní databáze a metodiky, které do výpočtu bonity zahrnují (ale ne všechny jsou přesně známy).

Příjmy jsou naprosto zásadní

Jedná se o jeden z hlavních faktorů, podle něhož poskytovatelé úvěrů posuzují. Máte-li být schopni půjčku splácet, musíte k tomu mít pravidelný příjem v odpovídající výši. Uznávány jsou tyto zdroje:

 • zaměstnání (mzda)
 • podnikání (odměna)
 • výsluha (výsluhový příspěvek)
 • renta (třeba z pronájmu půdy)
 • důchod
 • některé příspěvky od státu (na rodičovství, mateřství…)
 • občas je uznáván příjem na DPČ

Vedle toho úvěrové společnosti při schvalování půjčky posuzují, zda máte příjem pouze z jednoho nebo více zdrojů (a z jakých), nebo jestli si můžete sehnat spolužadatele (nebývá to podmínkou, ale výhodou).

Výdaje nepodceňujte, záleží i na detailech

Stejně tak poskytovatele zajímá, kolik a za co utrácíte. Posuzování je dnes tak důkladné, že vám mohou žádost zamítnout kvůli jakýmkoliv „neuznávaným výdajům“. Zpravidla je nutné uvést, kolik dáváte za:

 • bydlení včetně energií (ať jde o nájem nebo vlastní nemovitost)
 • provoz domácnosti (ve smyslu jaké máte náklady na jídlo, potřeby všech členů, auto apod.)
 • spoření, pojištění a další podobné produkty
 • ostatní nezbytné výdaje (na částku se neptají všude, pouze někdy)

Není to ovšem vše, úvěrové společnosti se dívají na strukturu výdajů ještě podrobněji. Řada z kontrolovaných faktorů opět vychází z nařízení ČNB, zajímá je například, jestli neutrácíte za:

 • sázení (občasná „sazka“ nevadí, ale například 20% výdaje oproti příjmům mohou být problém)
 • hazard (třeba online poker, který mohou poskytovatelé opět vnímat negativně, jsou-i výdaje za něj příliš vysoké; a je úplně jedno, že se vám historicky velmi dařilo)

Neméně důležitým faktorem je finanční rezerva, tedy kolik vám po odečtení veškerých výdajů zůstává. Na schválení půjčky bude mít pozitivní vliv, jestliže si odkládáte alespoň 20 % z příjmů.

Jiné aktuálně hrazené půjčky a úvěry

Současně musíte splňovat (bez ohledu na to, kolik přesně vyděláváte) ukazatele DTI a DSTI, které nastavuje Česká národní banka. Ty mají za cíl ochránit žadatele před předlužením, a říkají:

 • dle DTI mohou splátky všech vašich půjček dosahovat max. 50 % čistého měsíčního příjmu (u osob starších 36 let to je 45 %)
 • dle DSTI nesmí celková výše všech úvěrů přesáhnout 9,5násobek vašeho čistého ročního příjmu (u osob starších 36 let to je 8,5násobek)
 • občas se ještě objevuje ukazatel LTV, ten má ale význam jenom při úvěrech na nemovitost a říká, že může půjčka dosahovat max. 90 % její hodnoty (u osob starších 36 let to je 80 %)

Zaměstnání / práce a její perspektiva

Že máte stálý zdroj ale ještě neznamená výhru, poskytovatelé rovněž posuzují, co přesně děláte, tedy jestli pracujete v kanceláři, na stavbě, v nemocnici, jako řidič, svářeč, výpravčí, kuchař apod., a dle toho odhadují „budoucnost“ oboru. Třeba taková zdravotní sestra má příjem téměř neohrožený, zatímco číšník je do značné míry závislý na sezóně a vnějších vlivech, což ve velkém ukázal covid-19.

Vedle toho jsou ještě pracovníci děleni do 3 až 5 skupin počínaje „nerizikovou a nenáročnou“ a konče „nebezpečnou a náročnou“, kdy šance na schválení úvěru a získání lepších podmínek klesají čím více rizikoví jste. Rovněž nesmíte být ve zkušební ani výpovědní lhůtě (jako OSVČ splníte podmínku doložením příjmů za poslední 3, lépe však 6 měsíců). Stejně tak není vhodné, jste-li aktuálně na neschopence.

Dosažené vzdělání poukáže na uplatnění

Aby vás úvěrové společnosti lépe odhadly, potřebují znát vaše vzdělání. Je přitom pravidlem, že čím vyššího jste dosáhli, tím je to lepší. Na jeho základě pak posoudí zejména následující faktory:

 • jaké můžete mít uplatnění (jakou „cenu“ máte pro pracovní trh)
 • jaká je pravděpodobnost, že si práci udržíte (například specialisté jsou hůře nahraditelní a je tedy předpoklad, že o místo nepřijdou)
 • jaká je poptávka po pracovní síle (eventuálně přímo ve vašem oboru, např. když děláte IT)
 • jak si vede průmysl, potažmo firmy v oboru (zda jsou stabilní, mají další potenciál apod.)

Pohlaví definuje mnohé předpoklady

Úvěrová společnost rovněž vyhodnocuje, zda o půjčku žádá muž nebo žena; třeba z důvodu, že muži obecně vydělávají více a mají v některých oborech lepší pracovní uplatnění (druhé z kritérií ale platí i naopak!), nebo že často zajišťují u příjmu větší část (třeba je-li žena zrovna na mateřské a nemůže tím pádem pracovat). Průzkumy navíc ukazují, že „něžné pohlaví“ marodí výrazně častěji a déle než muži, což rovněž není pro poskytovatele půjček dobrá zpráva.

Jaký je vzorec pro výpočet bonity

Žádná veřejná kalkulačka bonity bohužel neexistuje. Vlastně to ani není možné, neboť každá úvěrová společnost používá pro výpočet trochu jiné metodiky. Zejména u bank pak vstupuje do hry také řada interních faktorů (navíc mají i vlastní databáze).

Rodinný stav, děti a jiné závislé osoby

Obecně platí, že čím méně závazků, tím jsou šance na získání úvěru vyšší – neplatí to ale vždy. U velkých částek, zejména potom u hypoték, je na průběh schvalování lepší, jste-li v manželství (partner přinese další příjem a je posuzována bonita obou). V žádosti tedy uvádíte, zdali jste: svobodný / svobodná nebo v manželství (případně registrovaném partnerství), a vedle toho kolik vás žije v domácnosti (ať jde o partnera, děti, jiné příbuzné apod.), resp. kolik osob je závislých na vašem příjmu (uvádíte v žádosti).

Registry dlužníků prozradí „přešlapy“

Zda budete schopni půjčku splácet posuzují banky i nebankovní společnosti také na základě registrů, přičemž vždy zjišťují, zda nejste vedeni jako dlužník. A to buď z důvodu, že jste v minulosti nespláceli úvěr, paušál za telefon, pojištění apod., anebo nějaký závazek nesplácíte zrovna teď. Kontrolován obvykle je:

 • BRKI (bankovní registr klientských informací): informace o klientech do něj sdílí hlavně banky, zatímco nebankovní společnosti do něj přístup nemívají
 • NRKI (nebankovní registr klientských informací): slouží ke sdílení informací o klientech zejména mezi nebankovními společnostmi, přístup k němu však mívají i banky
 • Solus (zájmové sdružení právnických osob): nahlásit vás do něj může třeba mobilní operátor, e-shop poskytující úvěry (například Alza a její nákup na třetinku) i jiné firmy, jsou-li členem
 • registr exekucí: objevíte se v něm tehdy, kdy je proti vám zahájena exekuce kvůli neuhrazeným závazkům; schválit ji přitom musí soud, sám věřitel ji vést nemůže
 • insolvenční rejstřík: pokud jste vstoupili do osobního bankrotu, budete v něm jak po celou dobu oddlužení, tak ještě 5 let po jeho dokončení

Pozitivní registry vás pochválí

Nemáte-li negativní zápis, je to dobré znamení; řada úvěrových společností však nahlíží ještě do tzv. pozitivních registrů, z nichž jsou nejznámější:

 • BRKI
 • NRKI
 • Solus
 • POR pod záštitou Solusu

Jsou v nich totiž veškeré informace o aktuálních úvěrech (a jiných závazcích) klienta, jeho platební morálce, zda už nějaké půjčky doplatil apod. Oslovení poskytovatelé se v nich tedy mohou dočíst, že řádně splácíte jiné závazky, a to například i předplatné, vyúčtování za telefon, zálohy na energie atd. Zápis v těchto registrech je tedy přínosem a může v ovlivnit, zda vám oslovená banka nebo „nebanka“ úvěr dá.

Věk nesmí být nízký ani vysoký

Ačkoliv je mnoho lidí názoru, že čím méně jim je, tím lepší, není to tak úplně pravdou. Na vyhodnocení žádosti o půjčku má věk zásadní vliv a ideálnímu klientovi je 24 až 34 let, přičemž už za sebou má nějaké pracovní zkušenosti a aktuálně je ve stabilním zaměstnání (nebo podnikání, případně má jiný zdroj).

Neznamená to však, že mladší žadatelé neuspějí, pouze jsou jejich šance o něco nižší a obvykle nedosáhnou na vysoké částky v řádech statisíců. Některé banky mají dokonce problém poskytnout půjčku v řádech desítek tisíc 20letému zaměstnanci, který sice pracuje teprve necelý rok, ale ve stejném zaměstnání a doložil i prodloužení smlouvy. Jiné jsou ale i s mladými žadateli „v pohodě“, ovšem výměnou za vyšší úroky.

Šance na úspěch však klesají i s věkem vyšším, kdy jsou lidé nad 45 posuzováni o něco přísněji a třeba získání hypotéky už je o ně obtížnější (nikoliv však nemožné). Trochu skeptické jsou potom úvěrové společnosti k lidem od věku 55 let, a většinou vůbec nepůjčují klientům, kteří dovršili věku 62 let. Jiné se naopak ani k takovým neotáčí zády, neboť jim dokáží úvěr poskytnout na základě pobírání důchodu.

Co může být výsledkem výpočtu bonity

Jakmile poskytovatel všechny tyto (a případně i jiné) informace zpracuje, bude vás informovat o průběhu půjčky a podle toho vám nabídne řešení. Bonita klienta může být:

 • dobrá: půjčka vám bude poskytnuta v požadované výši i době trvání, případně vám může úvěrová společnost ještě sdělit, že dosáhnete i na vyšší částku.
 • dostatečná: do výpočtu bonity vstoupily nějaké překážky, třeba zápis v registru dlužníků nebo nižší příjmy, ale i tak vám poskytovatel dokáže půjčku dát. Většinou ale výměnou za vyšší úroky a RPSN.
 • špatná: dostali jste špatný scoring a žádost proto „neprošla“. Důvodů k zamítnutí žádosti o půjčku může být více, než tedy znovu požádáte jinde, ujistěte se, že jste pro zvýšení své bonity udělali maximum.

Odpovědi na časté otázky

Co je potřeba k vyřízení půjčky?

Úvěrové společnosti potřebují doložit pravidelný příjem (za zaměstnání nebo podnikání, ale uznávají také důchod, rentu, a někdy i příspěvky na MD atd.), OP (případně i druhý doklad, tedy ŘP, cestovní pas, nebo rodný list), aktuální telefonní číslo, e-mailovou adresu, a žádáte-li přes internet, tak ještě bankovní účet u české banky vedený na vaše jméno, z něhož také odešlete autorizační platbu (obvykle 0,1 až 1 Kč).

Jak dlouho trvá schválení půjčky?

Velcí poskytovatelé vám dají echo už do 10 minut od zaslání žádosti (pochopitelně v jejich pracovní době, která bývá omezena na všední dny; pouze vybrané společnosti zpracovávají půjčky i o víkendech a ve státní svátky). U těch menších si můžete chvíli počkat, obvykle to ale stíhají do hodiny.

Lukáš Altman
Vyznat se ve světe financí je někdy těžké; snažím se ho proto prezentovat jasně a srozumitelně, přinášet zajímavé nápady a tipy, i upozorňovat na nedostatky, neboť nemám rád nekalé praktiky a nefér jednání. Financím se věnuji soustavně od roku 2013, mj. informuji o půjčkách, zhodnocení peněz (spoření, investice), bankovních i jiných účtech, platebních a věrnostních kartách, slevách a dalším. Vedle toho pomáhám poznávat „státní aparát“, a to jak běžným lidem, tak OSVČ a firmám.